صفحهٔ اصلي
گفتار
نشست كوهستان پاك و ايمن برگزار شد .به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر، هدف از برگزاري اين نشست بهره گيري از نظريات متخصصان، فرهيختگان، گروه ها واعضاي باشگاه هاي كوهنوردي است تا بتوان مديريت در عرصه پهناور كوهستان را به خوبي محقق كرد.
منصور نويريان دبير نشست گفت: حضور روزافزون شهروندان در طبيعت كوهستان هاي شمال تهران كه به عنوان فرصتي بي نظير در مديريت شهري مي توان از آن بهره گرفت، تهديدهايي را نيز درپي دارد.
وي افزود: درخصوص امداد هوايي اقدامات موثري در جهت عملياتي شدن است و با اجراي مصوبه توسعه امداد كوهستان در ارتفاعات شمال تهران امداد و نجات كوهستان از زمستان امسال متحول خواهد شد.
نويريان خاطرنشان كرد: آموزش همگاني از زمستان سال گذشته با اجراي طرح آموزش همگاني كوهپيمايي ايمن در ارتفاعات شمال تهران با همكاري هيات كوهنوردي استان تهران انجام شد و به عنوان يك طرح موفق امسال هم در دستور كار سازمان و هيات كوهنوردي قرار دارد.
وي اظهارداشت: طرح ايجاد مراكز خدمات عمومي چند منظوره و خدمات رفاهي و بهداشتي در كوهستان هاي شمال تهران نيز بررسي شده است و با همكاري شهرداري منطقه يك و با توجه به مراحل پاياني مطالعات مربوط، از امسال اجرايي خواهد شد.