صفحهٔ اصلي
گفتار
لزوم تدوين استاندارد براي بسته بندي انواع موادغذايي .
معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت:معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: بايد استانداردهاي لازم براي بسته بندي انواع مواد غذايي تدوين شود.
دكتر محمد رضا شمس اردكاني در مصاحبه با خبرنگار ما در حاشيه برگزاري همايش "لزوم استفاده از مقواي بهداشتي در عرضه مواد غذايي" اضافه كرد: بسته بندي مواد غذايي به علت محافظت از ماده غذايي در مقابل عوامل محيطي و شيميايي از توليد اين مواد اهميت بيشتري دارد و مي تواند تأمين كننده و افزايش دهنده سلامت جامعه باشد.
وي گفت: تهيه و تدوين استانداردهاي لازم در بسته بندي و عرضه انواع مواد غذايي، مقايسه استانداردهاي موجود با استانداردهاي جهاني و به روز كردن و تطبيق آنها با نيازهاي جامعه، مهمترين نياز صنايع بسته بندي و عرضه مواد غذايي كشور است.
معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تهران وضع توليد مقواي بهداشتي را در كشور مطلوب دانست وگفت: مي توان با مطلوب تر كردن روند توليد مقواي بهداشتي و ارائه طرح هاي جديد با استفاده از فناوري هاي نوين، براي اصلاح الگوي مصرف نيز گام هايي برداشت.
دبير همايش" لزوم استفاده از مقواي بهداشتي درعرضه مواد غذايي" نيز در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: نيمي از محصولات غذايي توليد شده در جهان به علت بسته بندي نامناسب آلوده مي شود.
دكتر ابوالفضل نجاريان اضافه كرد: هم اكنون وزارت بهداشت و موسسه استاندارد بر توليد مقواهاي مورد استفاده در عرضه مواد غذايي نظارت مي كنند و بايد با اطلاع رساني و فرهنگ سازي، حساسيت مردم را به اين موضوع در هنگام خريد افزايش داد.
وي با اشاره به استفاده بسيار از مقوا در قنادي ها و اغذيه فروشي ها و لزوم استفاده از مقواي بهداشتي در عرضه مواد غذايي در اين واحدها افزود: مردم مي توانند هنگام خريد با مشاهده پروانه ساخت وزارت بهداشت و مهر استاندارد در كف جعبه ها از بهداشتي بودن آن اطمينان پيدا كنند.
رئيس اتحاديه قنادان شهر تهران هم در مصاحبه با خبرنگارما گفت:90 درصد صنوف زير نظر اين اتحاديه از مقواهاي بهداشتي در عرضه مواد غذايي استفاده مي كنند.
محمد نصرتي با بيان اين كه1600 واحد داراي پروانه و بدون پروانه زيرنظر اين اتحاديه قرار دارد اضافه كرد: اعضاي اين اتحاديه آمادگي دارند استانداردهاي بهداشتي را در عرضه مواد غذايي به دقت رعايت كنند.
همايش "لزوم استفاده از مقواي بهداشتي در عرضه مواد غذايي" با حضور اعضاي اتحاديه هاي توليد كنندگان مقواي بهداشتي، قنادان و اغذيه فروشان تهران،‌ قاضي ويژه رسيدگي به جرائم دارويي، غذايي و بهداشت، نمايندگان موسسه استاندارد، آزمايشگاه كنترل كيفيت غذا و داروي وزارت بهداشت، سازمان تعزيرات حكومتي تهران و نمايندگاني از دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي، در بيمارستان امام خميني تهران برگزار شد.
واحد مركزی خبر