صفحهٔ اصلي
گفتار
برخي پروتئين هاي بدن سازي عوارض كليوي دارد .فوق تخصص كلیه و مجاری ادرار گفت: مصرف برخی پروتئین های ویژه رشته بدن سازی كه خارج از شبكه توزیع مجاز دارو عرضه می شود ، عوارض كلیوی دارد. دكتر مسعود اعتمادیان در مصاحبه با خبرنگار ما افزود: مردم به ویژه ورزشكاران رشته های مختلف باید قبل از خرید هر نوع محصول دارویی كه تبلیغاتی مانند افزایش وزن ، كاهش وزن و یا افزایش حجم عضلات دارد ، با پزشك متخصص مشورت كنند . 
وی اضافه كرد: هر نوع محصولی كه در بازار دارویی كشور عرضه می شود باید برچسب تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی داشته باشد در غیر این صورت ممكن است مصرف آن عوارض ناخواسته و جبران ناپذیری ایجاد كند. اعتمادیان گفت: این دسته از مواد دارویی را باید پزشكان و افراد علمی با توجه به نیازهای شخص ، تجویز كنند و اینكه برخی مربیان ورزشی بگویند كه تجربه مصرف نوع خاصی از پروتئین ، نتایج خوبی داشته است كافی نیست . رئیس بیمارستان فوق تخصصی كلیه و مجاری ادرار گفت: برخی افراد سودجو اخیرا داروی خاصی را در بازار دارویی غیرمجاز عرضه می كنند كه در تبلیغات آن گفته می شود مصرف ماهانه آن وزن را هشت تا 10 كیلوگرم كاهش می دهد. 
واحد مركزی خبر