صفحهٔ اصلي
گفتار
در غرب تهران «اتوبوس ايدز» براي انجام تست رايگان به راه افتاد.
«اتوبوس ایدز»به منظور ارائه آموزش های جنسی برای مقابله با ابتلا به ویروس ایدز و ...«اتوبوس ایدز»به منظور ارائه آموزش های جنسی برای مقابله با ابتلا به ویروس ایدز و نیز انجام تست رایگان و معتبر در این زمینه به مدت 18 شب در غرب تهران مستقر می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، با همكاری وزارت بهداشت، سازمان رفاه شهرداری تهران، دانشگاه علوم پزشكی ایران و سمن پیام آوران همراه به منظور افزایش آگاهی عمومی به ویژه جوانان و نوجوانان نسبت به راه های پیشگیری به ویروس اچ. ای. وی؛ پایلوت «اتوبوس ایدز» به مدت 18 شب در مناطق مختلف غرب تهران مستقر می شود و در هر پایگاه تعیین شده به مدت دو شب به ارائه آموزش و انجام تست ایدز می پردازد.
با توجه به این كه اطلاع رسانی در مورد این ویروس اقدامی جدید نیست دراین پروژه بسته آموزشی و تلاش برای شناسایی بیماران جدید انجام می شود. بنابراین یك پزشك، روانشناس و پرستار این اتوبوس را همراهی می كند تا هم مشاوره ای كه در مراكز مشاوره رفتاری ارائه می شود را به مراجعه كنندگان ارائه دهد و هم آزمایش برای افرادی كه رفتارهای پرخطر دارند، انجام و جواب آن در زمان 10 تا 20 دقیقه به آنها اعلام شود.
این تست رایگان و با استفاده از تجهیزات قابل استناد صورت می گیرد در نتیجه جواب آن كاملا معتبر است. با امكانی كه برای انجام تست ایدز مهیا شده كمپینی به نام « من هم آزمایش می دهم» تشكیل شده است.
گفته می شود در سال های اخیر ضمن این كه عدد مبتلایان به ایدز در میان معتادان روند رو به شد خود را دارد شاهد افزایش تعداد مبتلایان به ایدز بر اساس رفتارهای پرخطر جنسی هستیم.
این اتوبوس آموزش های جنسی مورد نیاز را در صورت نیاز توسط مدرسین حرفه ای آموزش دیده انجام می دهد و ارجاعات مناسبی را نیز در دستور كار دارد. به این معنی كه اگر یك شخص به هر دلیل نیاز به تكرار آزمایش یا پیگیری وضعیت داشت؛ این روند نیز انجام می شود.
قرار است «اتوبوس ایدز» به سایر مناطق تهران نیز برود و در زمینه افزایش آگاهی عمومی مردم در زمینه شناخت بیماری ایدز و نحوه پیشگیری از آن، اطلاع رسانی كند.
خبرگزاری صدا و سیما