صفحهٔ اصلي
گفتار
تولید نخستین قند گیاهی رژیمی با تولید گیاه استویا
مطالعات نخستین قند رژیمی گیاهی كشور با دستیابی محققان اصفهانی بـه فن‌آوری تكثیر انبوه گیاه قندی «استویا» بـه روش كشت بافت، اجرایی شد.


به گزارش واحد مركزی خبر، محمد رضا مفید محقق مركز تحقیقات بیوتكنولوژی سازمان جهاد كشاورزی اصفهان گفت: این مطالعات از پارسال آغاز شده است وتا پایان سال آینده قند خالص این گیاه، استخراج و به بازار عرضه می شود.

وی افزود: نـداشتن اثرات سوء قنـدهای مصنوعی امكان جایگزینی آن با شیرین ‌كننده‌های مصنوعی مانند آسپارتام ،سدیم ساخارین و سیكلامات و قـابل جذب نبـودن و قابلیت جذب كمتر،كالری زا نبودن، كاهش قند و فشارخون از مزایای قند گیاه استویا است.

مفید، امكان تكثیر سریع،انبوه و خارج از فصل را ازمزایای تكثیرگیاه استویا به روش كشت بافت بیان كرد وافزود: با این روش امكان تولید بیش ازمیلیونها گیاهچه عاری از بیماری وجود دارد.

وی گفت: شیرینی مواد استخراجی تصفیه شده حاصل از گیاه استویا (استویو سید)250 تا 300 باربیشتراز شكر و قند خالص حاصل ازاین گیاه 150 بار بیشتر از قند معمولی است.

وی با اشاره به انتقال این فناوری به یك شركت خصوصی مستقر در شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان گفت :محققان این شهرك با استفاده از این فناوری نخستین گز رژیمی كشور را تولید و به كشورهایی همچون عربستان كویت ،آلمان، سوئیس و فرانسه صادر كردند .

این گیاه، بومی كشور پاراگوئه است كه از1500 سال پیش برای شیرین كردن چای در جهان مورد استفاده قرار می گرفته است.

در روش كشت بافت با استفاده از محیط كشت مصنوعی در شرایط كاملا گندزدا، امكان تكثیر سریع گیاهان فراهم می شود.