صفحهٔ اصلي
گفتار
علل ایجاد كم كـاری تیـروئیــــد
غده تیروئید شما یك غده كوچك و پروانـه ای شكل است كه در ....غده تیروئید شما یك غده كوچك و پروانـه ای شكل است كه در انتهای ناحیه جلوی گردن شما ( درست زیر برآمدگی حنجره )واقع شده است. هورمون های مترشحه از غده تیروئید تاثیر گسترده ای بر سلامت شما داشته و بر تمام جنبه های متابولیسم بدنتان تاثیر می گذارد.
به موازات اینكه غده تیروئید بتواند مقادیر متناسب از هورمون های تیروئیدی را آزاد كند، عملكرد سیستم بدنتان روال طبیعی و مطلوب می یابد، ولی برخی مواقع تیروئید هورمون های كافی را تولید نمی كند كه سبب اختلال در تعادل واكنش های شیمیایی بدنتان می شود كه این حالت تحت عنوان كم كاری تیروئید شناخته می شود.
دو هورمون اصلی مترشحه از تیروئید : غده تیروئید شما 2 نوع هورمون اصلی یعنی تیروكسین( T4) و تری یدو تیرونین ( T3 )را تولیدمی كند.این هورمون ها در تنظیم مصرف چربی و كربوهیدرات در بدن اثر دارند و نیز به كنترل درجه حرارت بدن كمك می كنند. همچنین این هورمون ها در كنترل میزان ضربان های قلب دخیل هستند و در تنظیم سنتزپروتئین در بدن نیز كمك می كنند.
غده تیروئـید همچنین كلسی تونین را كه هورمونی است برای تنظیم كلسیم خون، ترشح می كند.میزان آزاد سازی تیروكسین و و تری یدو تیرونین تحت كنترل غده هیپوفیز و هیپو تالاموس است ( ناحیه ای در انتهای مغز كه به مشابه یك ترموستات و تنظیم كننده برای كل سیستم بدن است ). رسیدن سیگنال های هیپو تالاموس به غده هیپوفیز منجر به ترشح هورمونی تحت عنوان هورمون های محرك تیروئید ( TSH) شده و سپس TSH از غده هیپوفیز آزاد می شود و مقدار TSH آزاد شده به میزان تیروكسین و تری یدو تیرونین موجود در خون شما بستگی دارد. در نهایت غده تیروئید بر اساس مقـادیر TSH دریافتی تولید هورمون هایش را تنظیم می كند. اگر چه پـروسه مذكور اغلب به خوبی كار می كند.
برخی اوقات تیـروئید در تولید مقادیـر كافی از هورمون ها ناتوان است. كم كاری تیـروئید ممكن است ناشی از عارضه های مختلفی به شرح زیر باشد:
بیماری اتو ایمیون ( تیروئید هاشیموتو): ای عارضه رایج ترین علت بیمای كم كاری تیروئیداست. اختلالات اتوایمیون وقتی ظهور می كندكه سیستم ایمنی شما آنتی بادی هایی را علیه بافت های بدنتان ترشح كنـد.برخی مواقع این پروسه شامل غده تیروئید نیز می شود. دانشمندان هنوز مطمئن نیستند كه چرا بدن آنتی بادی هایی را علیه خودش ترشح می كند و علت دقیق بیماری های اتو ایمیون ناشناخته است.
برخی چنین تصور می كنند كه ممكن است یك ویروس یا باكتری محرك ایجاد چنین عكس العملی شودو برخی دیگر معتقدندكه ممكن است تاریخچه ژنتیكی در این امر سهیم باشد به احتمال زیاد بیش از یك عامل در ظهور بیماری های اتو ایمیون نقش دارند و چنانچه بیماری كم كاری تیروئید اتو ایمیون ایجاد شود، آنتی بادی ها، توانایی تیروئید را برای تولید مكفی هورمون ها متاثر می سازنــد.
درمان پـركاری تیـروئیــد: افـرادی كه بیش از حد هورمون های تیروئیدی تولید می كنند، (هیپرتیروئید) اغلب به منظور كاهش و نرمال كردن عملكردتیروئیدشان ، تحت درمان با یــد رادیـو اكتیـو یا داروهای ضد تیـروئید قرار می گیرند. برخی مواقع درمان پركاری تیروئید می تواند منجر به ایجاد كم كاری تیـروئید پـایدار شود.
پــــرتـو درمـــانی: استفاده از پرتو درمـانی برای معالچه سرطان های سر و گـردن می تواند بر غده تیـروئید شما اثر بگذارد و ممكن است منجر به كم كاری تیـروئید شود.
عمل جراحی تیـروئیــد: برداشتن تمام و یا قسمت بزرگی از غده تیـروئید می تواند تولید هورمون های تیروئیدی را كاهش داده یا متوقف كند، در این صورت در طول زندگی تان به مصرف هورمون های تیروئیدی نیاز خواهید داشت.
دارو درمــانی: برخی از درمان های دارویی می توانند در توسعه كم كاری تیروئید سهیم باشند. یكی از این داروها لیتیوم است است كه برای درمان برخی اختلالات خاص روانی مصرف می شود. اگر دارویی مصرف می كنید در مورد اثر آن بر غده تیـروئید تان از پزشكتان سوال كنید. در موارد نادرتری كم كاری تیـروئـید می تواند ناشی از یكی از علل زیر باشد:
1- بیماری مادر زادی
2- اختلال غده هیپـوفـیز
3- بــارداری
4- كمبـــود یـــد
منبـع : Johns Hopkins Medicine