صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش منظم روزانه طول عمر را افزايش مي دهد .محققان ورزش را یك عامل موثر در افزایش متوسط طول عمر می دانند. به نوشته شماره امروز روزنامه یو اس ای تودی، كارشناسان بهداشتی در نشست سالانه "مجمع پیری شناسی امریكا"(رشته علمی كه به بررسی اثار پیری بر بدن می پردازد) این هفته چشم انداز تازه ای را به اهمیت و ارزش ورزش به عنوان ابزاری قوی در مبارزه با بیماری هایی باز كرد كه با كهولت سن در افراد بروز می كنند. یكی از كارشناسان این مجمع گفت اینكه افراد بعد از شصت و پنج سالگی چطور زندگی كنند، تا حدی متاثر از برنامه های ژنتیكی انها است اما پس از ان انچه تعیین كننده است ورزش و رژیم غذایی است. الزایمر، بیماری های قلبی، پوكی استخوان، چاقی و یكسری سرطان های خاص اغلب در سنین كهن سالی بروز می كنند.
برای مبارزه با ایران بیماری ها، داشتن برنامه منظم نرمش های روزانه بسیار موثر است.
این یافته ها نتیجه بررسی محققان دانشگاه پیتزبورگ را نیز تایید می كند كه در ماه اكتبر منشر شد و نشان داد افرادی كه در هفته شش تا نه مایل پیاده روی می كنند، كمتر در معرض كاهش قوای ادراكی خود در سال های بعدی زندگی هستند. این پژوهشگران تاكید می كنند حتی برای كسانی كه تحت درمان های سرطان قرار دارند، ورزش كردن به تسریع روند درمان انها كمك می كند. 
واحد مركزی خبر