صفحهٔ اصلي
گفتار
دویدن طول عمر را افزایش می‌دهد .مطالعات نشان داده است كه یك ساعت دویدن در سه روز هفته‌ باعث می‌شود كه هفت ساعت به زندگی شما ‌اضافه شود.
 مطالعات جدیدی كه در مجله بیماری‌های قلبی – عروقی منتشر شده است، نشان می‌دهد كه دویدن حتی اگر دیرتر در زندگی آن را شروع كنیم باعث افزایش طول عمر می‌شود.

به گزارش Science daily،بررسی‌ها نشان داده است كه اگر به مدت 50 سال هر هفته‌ دو ساعت و نیم ورزش كنیم تنها سه چهارم یك سال از زندگی‌مان را صرف ورزش كردن كرده‌ایم.

در این مطالعات فاكتورهای دیگر مربوط به افزایش سن نیز بررسی شدند. برای مثال بررسی‌ها نشان داد كه ترك سیگار باعث می‌شود كه از مرگ زود هنگام افراد یازده درصد كاسته شود.
ایران اكونومیست