صفحهٔ اصلي
گفتار
درآمد ميلياردي گيلاني ها از محل فروش گل گاوزبانگيلاني ها يكصد و 15 هزارتن گل گاوزبان ، از مزارع خود برداشت كردند .
معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي استان گيلان با بيان اينكه اين ميزان گل گاوزبان از 90 درصد از مزارع اين محصول به دست آمده است ، گفت : 2 هزار و580 نفردرگيلان ساليانه از محل فروش اين محصول 4 ميليارد و803 ميليون ريال درآمد كسب مي كنند.
ازگل گاوزبان براي درمان برونشيت –التهاب و ورم كليه –سرخك –مخملك –رماتيسم –بيماريهاي قلبي –سرماخوردگي وتصفيه خون استفاده مي شود .
واحد مركزی خبر