صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش منظم طول عمر را افزايش مي دهد .محققان كانادایی اعلام كردند ورزش منظم ، طول عمر را افزایش می دهد.
یان جانسن استادیار دانشگاه كویین در اونتاریو گفت افراد فعال و پر جنب و جوش ، چند سال بیشتر از افراد غیر فعال عمر می كنند.
وی افزود : « یكی از دلایلی كه افراد فعالیت بدنی ندارند ، اینست كه باید وقت زیادی صرف این قبیل فعالیت ها كنند.»این محقق تاكید كرد ورزش منظم خطر بروز برخی بیماری ها را كاهش می دهد.
محققان با تحقیق درباره زنان سفید پوستی كه در بیست سالگی فعالیت بدنی داشتند دریافتند این گروه از زنان سه سال بیشتر از هم نژادهای خود عمر می كنند.
بر اساس این تحقیقات ، مردان و زنان سفید پوستی كه در هشتاد سالگی فعالیت بدنی داشتند ، حدود یك سال و دو ماه تا یك و سال و شش ماه بیشتر از هم سن و سال های خود عمر می كنند.
فعالیت بدنی بیشترین تاثیر را بین زنان سیاه پوست دارد به طوری كه اگر آنها دست كم دو ساعت و نیم در هفته فعالیت بدنی ملایم داشته باشند ، حدود شش سال به طول عمرشان اضافه می شود.
به گزارش پایگاه اینترنتی هلث دی نیوز ، محققان همچنین رژیم غذایی سالم را در كنار فعالیت بدنی منظم از دیگر عوامل افزایش طول عمر اعلام كردند.
واحد مركزی خبر