صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش به دفع هورمون استرس زا در بدن كمك مي كند .محققان می گویند پس از یك روز كار سخت ، زمانی كه فرد احساس خستگی و گرفتگی عضلانی دارد و ذهن مملو از افكار آشفته است ، هورمون استرس زا در بدن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و باید فورا سطح آن را كاهش داد.
پروفسور اینگو فروبویس از محققان علوم ورزشی شهر كلن آلمان می گوید ورزش می تواند برای فرو نشاندن این شرایط تا حد زیادی كمك كند.
وی می گوید گیرنده های ویژه در سلول های بدن دائما بر مقدار تولید هورمون استرس زا نظارت دارند. اگر سطح این هورمون خیلی افزایش یابد ، گیرنده ها علائم هشدار دهنده ای ایجاد می كنند كه موجب می شود بدن آنزیم هایی را برای شكستن این هورمون ها تولید كند.
خبرگزاری آلمان از كلن گزارش داد این محقق می گوید ورزش موجب می شود بدن سلول های حس گر بیشتری تولید كند . افراد فعال در برابر استرس مقاومت بیشتری دارند و می توانند با ورزش سریعتر بر استرس فائق آید.
وی می گوید دو جلسه ورزش در روز فرد را قادر می سازد طی شش تا هشت ساعت هورمون استرس زا را از بدن خود دفع كند و در غیر این صورت هورمون می تواند تا چهل و هشت ساعت در بدن باقی بماند.

واحد مركزی خبر