صفحهٔ اصلي
گفتار
خبرهايي از فدراسيون شناآخرين جشنواره سراسري استعداد يابي امسال شنا 18 بهمن در استخر هاي آزادي براي پسران وشهيد كشوري براي دختران برگزار مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر، اين مسابقات در رده سني 7 تا 13 سال پسران و 7 تا 16 سال دختران برگزار خواهد شد . بر اساس امار پايگاه قهرماني و استعداد يابي فدراسيون شنا تا كنون در جريان برگزاري موفقيت آميز 10 دوره جشنواره سراسري شنا، سه هزار و 960 نوجوان نخبه (هزار و822 دختر و دو هزار و 138 پسر) حضور داشته اند.
مهدي خبازيان سرمربي پايگاه قهرماني فدراسيون شنا و تيم ملي گفت.. براي رشد توسعه ي مسابقات ،‌شناگراني كه امسال در دومين دوره المپياد ايرانيان موفق به كسب مدال شدند مجوز حضور در يازهمين جشنواره شنا را ندارند و جوايز برترين مربي و پرمدال ترين شناگربه ساير شناگران اعطا مي شود.