صفحهٔ اصلي
گفتار
بیماریهای قلبی- عروقی عامل اصلی مرگ و میر درجهان
سازمان جهانی بهداشت اعلام كرد بیماری های قلبی- عروقی مانند سكته های قلبی و سكته های مغزی مهمترین عامل مرگ و میر در جهان است.

به گزارش واحد مركزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، این منبع اعلام كرد بیماری های قلبی- عروقی با نزدیك به هفده میلیون مورد مرگ در سال 2011 در راس ده عامل مهم مرگ و میر در جهان به شمار می رود.

سازمان جهانی بهداشت اعلام كرد بر اساس تابلوی مقایسه ای كه این سازمان منتشر كرده است، در سال 2000 نیز بیماری های قلبی عروقی در راس عوامل اصلی مرگ و میر در جهان بود.

سازمان جهانی بهداشت كه مقر آن در شهر ژنو سوئیس قرار دارد، خاطر نشان كرد سل كه در سال 2000 هشتمین عامل مرگ و میر به شمار می رفت، از ده عامل اصلی خارج شده و به رتبه سیزدهم تنزل كرده است.این منبع افزود اما با وجود این از كل 55 میلیون مورد مرگ سال 2011 یك میلیون نفر بر اثر ابتلا به سل مرده اند.

سازمان جهانی بهداشت اعلام كرد سل تنها عامل مرگ و میر است كه از سال 2000 تا 2011 از میان ده عامل اصلی مرگ و میر خارج شده و جای خود را به عامل مرگ و میر جدیدی كه تصادفات جاده ای است، داده است. تصادفات جاده ای نهمین عامل مرگ و میر در جهان به شمار می رود.

سازمان جهانی بهداشت اعلام كرد تصادفات جاده ای در سال 2011 یك میلیون و 300 هزار نفر قربانی گرفته است كه سه هزار و 500 كشته در روز می شود كه در مقایسه با سال 2000 هفتصد نفر در روز افزایش یافته است.

سازمان جهانی بهداشت همچنین تصریح كرد به طور كلی دو سوم مرگ و میرهای سال 2011 بر اثر بیمارهای غیر مسری بوده است و این در حالی است كه 11 سال پیش شصت درصد مرگ و میرها بر اثر بیماری های غیر مسری بود.چهار بیماری اصلی غیر مسری كه بالاترین میزان مرگ و میر را موجب می شوند عبارتند از بیماری های قلبی- عروقی، سرطان، دیابت و بیماری های ریوی مزمن.

ایدز به عنوان عامل مرگ یك میلیون و 600 هزار نفر در سال 2011 جایگاه ششم خود را در میان ده عامل اصلی مرگ و میر در جهان حفظ كرده است. در سال 2000 ایدز سه درصد مرگ و میرهای جهانی را موجب شده بود كه در سال 2011 این رقم به دو و نه دهم درصد رسیده است.  
واحد مركزی  خبر