صفحهٔ اصلي
گفتار
اسفراين ميزبان رقابت هاي بين المللي كشتي باچوخهرقابت هاي بين المللي كشتي باچوخه نخستين بار در استان خراسان شمالي برگزار مي شود .
رئيس هيات ورزشهاي روستايي - عشايري خراسان شمالي گفت : گود زينل خان شهرستان اسفراين / سيزدهم و چهاردهم فروردين سال آينده ميزبان اين رقابتها خواهد بود.
شاكري گفت تاكنون به 25 كشور براي حضور در اين مسابقات دعوتنامه ارسال شده است كه تاپايان بهمن ماه فرصت دارندمراتب علاقمندي خود را براي حضور در اين رقابتها به دبيرخانه اين مسابقات اعلام كنند.
وي با پيش بيني اينكه 4 تيم داخلي نيزدراين مسابقات شركت مي كنند افزود افراد شركت كننده داخلي باحضور در رقابتهاي انتخابي كشور كه بهمن ماه در خراسان شمالي برگزار مي شود مشخص مي شوند.
هرساله بزرگترين رقابت كشتي باچوخه كشور با شركت شمار زيادي از كشتي گيران مطرح اين رشته ازسراسر كشور در حضورحدود 70 هزار نفر تماشاچي در گود زينل خان اسفراين برگزار مي شود. مراسم كشتي باچوخه 14 فروردين اسفراين امسال به ثبت ملي رسيد. 
واحد مركزی خبر