صفحهٔ اصلي
گفتار
آنچه گوش ها درباره سلامتی می گویند.
یك ارتباط عصبی خاصی بین اندام های داخلی و نقاط خاص روی بدن وجود دارد.


یك ارتباط عصبی خاصی بین اندام های داخلی و نقاط خاص روی بدن وجود دارد. با نگاه كردن به گوش ها نیز متوجه خیلی چیزها درباره سلامتی تان می شوید و حتی می توانید خیلی چیزها را درباره سلامتی تان در آینده پیش بینی كنید.

 یك ارتباط عصبی خاصی بین اندام های داخلی و نقاط خاص روی بدن وجود دارد. با نگاه كردن به گوش ها نیز متوجه خیلی چیزها درباره سلامتی تان می شوید و حتی می توانید خیلی چیزها را درباره سلامتی تان در آینده پیش بینی كنید. در این جا یكسری اطلاعات درباره گوش ها آورده ایم كه به شما كمك می كند بیشتر درباره وضعیت سلامتی تان بدانید.
گوش ها چه چیزهایی درباره ما می گویند
گوش ها می توانند تعیین كننده هویت باشند: گوش ها هنگام تولد به طور كامل شكل گرفته اند و با رشد انسان هیچ تغییری نمی كنند. به همین گوش ها مثل اثر انگشت بهترین راه برای تشخیص هویت انسان ها هستند.

ژن غالب یا مغلوب: طبق مطالعاتی كه انجام شده كسانی كه دارای لاله گوش پیوسته (لاله متصل به كناره سر) باشند ژن مغلوب هستند و كسانی كه دارای لاله گوش آزاد (لاله از قسمت اتصال به سر كمی آویزان) باشند دارای ژن غالب هستند.

بیماری عروق كرونر: كسانی كه دارای چین نرمه گوش هستند احتمال این كه بیماری عروق كرونر داشته باشند زیاد است.

كمبود ویتامین و كلسیم: اگر گوش ها رنگ پریده باشند نشان دهنده كمبود ویتامین و كلسیم بدن است.

مشكلات كلیه: اگر گوش های تان قرمز باشد امكان دارد مشكلات كلیه داشته باشید.

اختلالات مغزی: اگر گوش ها بیش از حد قرمز باشد ممكن است نشان دهنده كمبود حافظه، سر دردهای دائمی یا مشكلات مغزی باشد.
التهاب غضروف گوش: التهاب غضروف نشانه بیماری به نام پلی كندریت راجعه كه نوعی اختلال التهابی در غضروف هاست می باشد.

بازتاب شناسی گوش
 

بازتاب شناسی گوش ها نیز به اندازه دست و پا در درمان استرس و درد موثر است. بیش از ۲۰۰ نقطه طب سوزنی در گوش ها وجود دارد كه با اندام های گوناگون و سیستم اسكلتی عضلانی بدن مرتبط است. بیشتر نمودارهای گوش كه در این رابطه كشیده می شود شبیه به سیستم های بدن انسان به شكل جنین می باشد.

در نقشه بازتاب شناسی گوش نقاط تحریك كننده زیادی وجود دارد و می توانید با ماساژ دادن این نقاط خیلی از مشكلات تان را رفع كنید.

می توانید با قرار دادن گیره در قسمت هایی كه در تصویر نشان داده شده است خیلی از دردهای خفیف را از بین ببرید:

1-    پشت و شانه ها

2-    اندام های اصلی

3-    مفاصل

4-    گلو و سینوس بینی

5-    دستگاه گوارش

6-    سر و قلب