صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش سبك توانايي فعاليت فيزيكي سالخوردگان را افزايش مي دهد .محققان امریكایی می گویند 20 دقیقه پیاده روی روزانه می تواند به افراد سالخورده در كاهش خطر از دست دادن توانایی راه رفتن آنها كمك كند و قطعا كیفیت زندگی آنان را طی سال های بعد بالاتر ببرد.
نتایج تحقیقات گروهی از پژوهشگران امریكایی كه در نشریه انجمن پزشكی امریكا نیز منتشر شده است نشان می دهد ورزش سبك از جمله پیاده روی می تواند به سالخوردگان كمك كند تا توانایی حركت و راه رفتن بدون كمك دیگران را حفظ كنند.
این پژوهشگران تحقیقات خود را روی یك هزار و 635 زن و مرد 70 تا 89 ساله انجام دادند و به بررسی نحوه تاثیر فعالیت فیزیكی روزانه بر پیشگیری از ناتوانی حركتی در آنها پرداختند.
سالخوردگان شركت كننده در این تحقیق دو و نیم ساله به دو گروه تقسیم شدند كه گروه نخست در هفته 150 دقیقه پیاده روی و ورزش های سبك داشتند ، حال آن كه گروه دوم در كلاس های آموزشی شركت می كردند و بیشتر بر انجام ورزش های كششی بالاتنه متمركز بودند.
خبرگزاری شین هوا از واشنگتن گزارش داد پژوهشگران در این دوره زمانی به كنترل میزان توانایی راه رفتن این افراد ، وزن و فشار خون آنها پرداختند و دریافتند قابلیت حركت گروه نخست 18 درصد بیش تر از گروه دوم افزایش یافته است.
محققان می گویند عدم فعالیت فیزیكی مناسب عامل خطرناكی برای بروز بیماری ، ناتوایی جسمی و مرگ برای سالخوردگان محسوب می شود و افزایش چنین فعالیت هایی می تواند به حفظ استقلال عملكرد فیزیكی سالخوردگان كمك قابل توجهی كند.

واحدمركزی خبر