صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش شديد، طول عمر را در همه افراد افزايش مي دهد.محققان علوم پزشكی روز دوشنبه اعلام كردند ورزش شدید كه سبب تعریق شود بهتر از ورزش معمولی است و طول عمر را سبب می شود.
این نتایج، در مطالعه محققان استرالیایی به دست آمد كه روی بیش از 200 هزار فرد بالاتر از 45 سال انجام گرفت.
نتایج مطالعه دانشمندان در شماره اخیر نشریه انجمن پزشكی آمریكا منتشر شده است.
گروه مورد مطالعه بیش از شش سال مورد بررسی قرار گرفتند.
محققان دریافتند آنانی كه ورزش های هوازی ،‌تنیس یا تند دویدن انجام داده بودند به میزان 13 درصد كمتر از كسانی كه ورزش نمی كردند یا ورزش معمولی همچون شنا انجام می دادند در خطر مرگ و میر قرار داشتند.
دكتر كلاس جبل و همكارانش در مركز پیشگیری از بیماری ها در دانشگاه جیمز كوك استرالیا می گویند فواید ورزش شدید و جدی برای مرد و زن و در همه سنین، كاملا بارز است و این فواید به میزان كل زمانی كه فرد ورزش می كند وابسته نیست.
به گفته محققان، نتایج این بررسی نشان می دهد هر فرد چه چاق باشد و چه نباشد و چه مشكلاتی همچون بیماری قلبی و دیابت داشته یا نداشته باشد، در صورتی كه فعالیت ورزشی شدید انجام دهد، طول عمرش افزایش می یابد.
سازمان بهداشت جهانی به همه بزرگسالان توصیه كرده است در هفته، دست كم 150 دقیقه ورزش ملایم یا 75 دقیقه ورزش شدید داشته باشند.
ولی تحقیق كنونی دانشمندان نشان می دهد هر فرد، در صورتی كه از نظر پزشكی، برای او منعی نباشد، می تواند با ورزش جدی و شدید، طول عمر خود را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانشمندان می گویند این تحقیق نشان می دهد حتی مقادیر اندك ورزش شدید نیز به كاهش خطر مرگ زودهنگام كمك می كند.
واحد مركزی خبر