صفحهٔ اصلي
گفتار
اعطای نشان استاندارد سبز به كشاورزان
توليدكنندگان محصولات كشاورزي كه موفق به رعايت استاندارد در استفاده از سموم باشند ، نشان استاندارد سبز دريافت مي كنند .توليدكنندگان محصولات كشاورزي كه موفق به رعايت استاندارد در استفاده از سموم باشند ، نشان استاندارد سبز دريافت مي كنند .
رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، در حاشيه برگزاري جشنواره ملي علوم و صنايع غذايي در كرج گفت : با تشكيل كميته اي متشكل از كارشناسان و مسئولان گروه هاي تخصصي بخش كشاورزي قراراست حد مجاز باقي مانده سموم ، كود و آفت كش در محصولات كشاورزي تدوين و اجرا شود .
برزگري افزود : براي 263 مورد از محصولات كشاورزي ، اين حد مجاز در مركز تحقيقات كشاورزي و سازمان استاندارد تدوين شده است .
رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اظهار داشت سعي داريم تا پايان سال به برخي از محصولات كشاورزي در ميادين ميوه و تره بار تهران و شهرهاي بزرگ كشور ، نشان استاندارد سبز اعطا كنيم .