صفحهٔ اصلي
گفتار
توصیه پزشكی به ورزشكاران درباره صدمات مغزیجراح ایرانی بیمارستان كنیگز كالج لندن در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مركزی خبر در لندن گفت: ضرباتی كه در زمان تمرین و یا مسابقه به ناحیه سر وارد می شود یا زمین خوردگی با سر در زمین های ورزشی، باید جدی گرفته شود زیرا این گونه ضربات، حتی اگر در همان زمان بدون عارضه به نظر برسند، ممكن است صدمات جبران ناپذیری به مغز وارد آورند.
به گفته دكتر كیومرث اشكان، از جراحان پیشروی مغز و اعصاب در انگلیس، در شماری از ورزش ها همچون اسكی، اسب دوانی و دوچرخه سواری، استفاده از كلاه ایمنی، ضروری است اما در ورزش هایی همچون فوتبال نیز كه استفاده از كلاه ایمنی، ضروری نیست، توجه به ضربات به ناحیه سر لازم است.
جراح و رئیس بخش تومورهای مغزی بیمارستان كینگز كالج لندن در ادامه مصاحبه با یاداوری وضعیت مایكل شوماخر، قهرمان پیشین اتومبیل رانی جهان گفت شوماخر كه در زمان اسكی در فرانسه با صخره برخورد كرد، در ابتدا حالش خوب بود اما اكنون 28 روز است كه در كماست و ممكن است هیچ گاه از این شرایط خارج نشود. دكتر اشكان توصیه كرد همه ورزشكاران، در زمان وارد شدن ضربه به ناحیه سر، دقت كنند تا از پیامدهای ناگوار آسیب مغزی، در امان بمانند زیرا شدت آسیب به مغز، ممكن است فورا ظاهر نشود و با ادامه مسابقه، بر شدت ضایعه مغزی افزوده شود. به گفته دكتر اشكان، شماری از ورزشكاران، در پی ضربه به ناحیه سر، موقتا بی هوش می شوند و بلافاصله پس از به هوش آمدن، مسابقه را ادامه می دهند كه این كار، درست نیست و ابتدا باید با ارزیابی دقیق، میزان و شدت ضربه به مغز، بررسی شود.
واحد مركزی خبر