صفحهٔ اصلي
گفتار
این مواد غذایی را همزمان مصرف نكنید .
مصرف هم زمان بعضی از مواد غذایی با یكدیگر می تواند بسیار مضر باشد.


مصرف هم زمان بعضی از مواد غذایی با یكدیگر می تواند بسیار مضر باشد و حاصل آن تولید اخلاط زاید در بدن می باشد كه گاهی تاثیرات این تداخلات در چندین سال بعد به صورت بیماری های مختلف و صعب العلاج بروز خواهد كرد. به عنوان مثال حكمای طب ایرانی معتقدند كه مصرف هم زمان موارد ذیل باعث تولید اخلاط خام در بدن شده و تولید بیماری كرده، مثلاً مصرف ماست با هر نوع و هر مقدار گوشت باعث لكه های پوستی و مصرف سركه یا انواع شور و ترشی كه با سركه ساخته می شود همراه با برنج باعث كولیت و درد شكم می شود كه ممكن است این بیماری ها حاصل عدم رعایت این مطالب در طول چندین سال باشد. بنابراین از خوردن هم زمان تركیبات مواد غذایی كه در هر ردیف از جدول ذیل ذكر شده است، جداً خودداری نمایید.
ماده غذایی اول                            ماده غذایی دوم
1- خربــــزه                                             عســــل
2- ماست                                         هرنوع گوشت یا ماده گوشتی 
3- كله پــاچه                                           انگـــــور
4- پنیـــر                                                  بــــادام
5-  شیر                                             میوه های تازه، مواد غذایی ترش و شور ، حبوبات ، ترب
6- شیر                                              سبزیجات خام، شراب خرما، گوشت ، ماهی تازه
7- تخم مرغ                                            ماهی تــازه
8- سركه یا انواع مواد شور و ترشی            بـــرنج،ماش و حلیم
9- انـــــار                                              حلیـــــم
10- فرآورده های لبنی                             ترشی ها و انواع آلو
سلامت