صفحهٔ اصلي
گفتار
نيمي اززمينهاي زيركشت انغوزه كشوردرطبسراهكارهاي مناسب توليد، فراوري،صادرات و حفاظت گياه آنغوزه در همايش علمي آنغوزه كشور در طبس بررسي شد. در اين همايش يكروزه چهار مقاله با موضوع توليد/ فراوري و صادرات آنغوزه ارائه شد.
معاون پژوهشي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور در اين همايش گفت: هم اكنون بيش از هشت هزار گونه گياهي در كشور شناسايي شده كه هزار و 500 نوع آن داراي خواص دارويي و صنعتي است.
فرح پور افزود: در موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور بخشي به گياهان دارويي اختصاص دارد كه دانشجويان و علاقمندان مي توانند از نتايج تحقيقات اين بخش در زمينه هاي مختلف استفاده كنند.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هم گفت: در كشور پنجاه هزار هكتار سطح زيركشت آنغوزه وجود دارد كه بيش از نيمي از آن در شهرستان طبس است و بيش از 600 خانوار از اين راه امرار معاش مي كنند.
در اين همايش 200 نفر از متخصصان محيط زيست/ اساتيد و دانشجويان با ارزش گياه آنغوزه و نحوه بهره برداري از آن آشنا شدند. انغوزه دراراضي باير و خشك ماسه اي يا آهكي مناطق خشك وگرم در ناحيه فلات مركزي ايران مي رويد.
گياه انغوزه ازخانواده چتريان است و هشت تاده سال عمر مي كند. آنغوزه در رفع  بيماريهاي اعصاب ،ضد تشنج ، تقويت حافظه، دردكليه ،كاهش فشارخون مفيد است و همچنين ضد روماتيسم و اشتهااور است. صمغ گياه انغوزه علاوه براينكه مصرف دارويي دارد درصنايع عطرسازي استفاده مي شود. 
واحد مركزی خبر