صفحهٔ اصلي
گفتار
يونيسف بر كنترل نوزادان از نظر ايـدز تاكيد كرد .
محققان مي گويند بررسي زود هنگام ايدز ، جان نوزادان در معرض خطر ابتلا به ايدز را نجات مي دهد.محققان مي گويند بررسي زود هنگام ايدز ، جان نوزادان در معرض خطر ابتلا به ايدز را نجات مي دهد.
صندوق كودكان سازمان ملل متحد ، يونيسف اعلام كرد تشخيص و درمان زود هنگام اين بيماري در نوزادان در نجات جان آنان موثر است و درمان نامناسب و ناكافي ايدز ، مرگ نيمي از كودكان را تا دومين سال زندگيشان سبب مي شود.
دكتر آن ونه من مدير اجرايي يونيسف به خبرگزاري فرانسه گفت ، ميزان زنده ماندن كودكاني كه تحت بررسي و غربالگري بيماري ايدز قرار مي گيرند نسبت به كودكاني كه ايدز در آنها دير تشخيص داده مي شود ، هفتاد و پنج درصد بالاتر است.
پيتر پيوت مدير اجرايي برنامه ايدز سازمان ملل متحد اعلام كرد ما در بسياري از كشورها پيشرفت مناسبي در زمينه مبارزه با ايدز و تشخيص زود هنگام آن در كودكان به خصوص در افريقا داشته ايم ولي براي كنترل انتقال ايدز از مادر به جنين ، فعاليت بيشتري لازم است.
در سال دو هزار و هفت ميلادي كمتر از ده درصد نوزاداني كه مادرانشان مبتلا به ايدز بوده اند تحت آزمايش هاي تشخيصي براي كنترل وجود ايدز قرار گرفته اند. فعاليت اين برنامه در كشورهاي افريقايي جنوبي ،‌كنيا ، مالاوي ، موزامبيك ، رواندا ، سوازيلند و زامبيا افزايش يافت است. مارگارت چان مدير كل سازمان بهداشت جهاني نيز تاكيد كرد براي مقابله با ايدز كودكان و مادران ، بايد نيروي بيشتري به كار گرفته شود.
به گفته ‌محققان اپيدمي‌ ايدز از سال‌ هزار و نهصدو هشتاد ويك در دنيا به‌ وجود آمد و تاكنون‌ حدود شصت وپنج ميليون‌ نفر در دنيا به‌ اين‌ بيماري‌ و ويروس‌ آن‌ مبتلا‌ شده‌ اند كه‌ بيش‌ از بيست وپنج ميليون‌ نفر آنها تاكنون‌ به‌ علت‌ اين‌ بيماري‌ جان‌ خود را از دست‌ داده‌ اند و بر اساس‌ آخرين‌ آمار موجود اكنون‌ سي وشش ميليون‌ و هشتصد هزار نفر بيمار و فرد آلوده‌ به‌ ويروس‌ ايدز در دنيا زندگي‌ مي‌ كنند‌ .
شبكه‌خبر