صفحهٔ اصلي
گفتار
روش نوين براي تشخيص بيماري لوگريگ ارائه شد .
سطوح بالاي پروتئين هاي موجود در مايع نخاعي ، نشان دهنده آغاز بيماري لوگريگ است.سطوح بالاي پروتئين هاي موجود در مايع نخاعي ، نشان دهنده آغاز بيماري لوگريگ است.
محققان علوم پزشكي مي گويند اين كشف ، روشي نوين در تشخيص بيماري عصبي لوگريگ به پزشكان ارائه مي كند. بيماري لوگريگ يا اسكلروز جانبي آميوتروفيك (‌ اي ال اس )‌ به سبب تخريب سلول هاي عصبي كنترل كننده حركات خودكار عضلات ايجاد مي شود. تشخيص اين بيماري دشوار است زيرا ضعف چنين عضلاتي در ديگر بيماري ها نيز مشاهده مي شود و اكنون هيچ تست قابل اعتمادي براي تشخيص بيماري لوگريگ موجود نيست.
دكتر جيمز كانر و همكارانش در دانشگاه ايالت پنسيلوانيا در امريكا در مصاحبه با پايگاه خبري يورك الرت در اينترنت ، اعلام كردند اين بيماري بايد به قدري پيشرفت كند تا ضعف مشخص عضلاني بر بيمار عارض شود و پزشك بتواند آن را تشخيص دهد. به گفته محققان ، اگر يك نشان گر زيستي موجود باشد مي توان بيماري را به روش آزمايشگاهي تشخيص داد. در برخي بيماران ، بيماري ممكن است ظرف مدت دو سال كامل شود و در برخي بيماران نيز اين روند بين هفت تا ده سال طول مي كشد. دكتر كانر با همكاري دكتر زاكاري سيمسون و دكتر رايان ميچل از مركز پزشكي هرشي ، تحقيقات خود را بر پروتئين هاي موجود در مايع نخاعي متمركز كردند.
مطالعات نشان مي دهد كه با پيشرفت بيماري ، التهاب در سلول هاي عصبي روي مي دهد . محققان همچنين در باره اندازه پروتئين هاي مايع مغزي نخاعي تحقيق كردند و دريافتند اندازه آنها از ديگر پروتئين ها كوچك تر است. محققان مايع مغزي نخاعي دو گروه بيمار را بررسي كردند : گروه اول شامل چهل و يك بيمار كه به لوگريگ مبتلا بودند و گروه دوم شامل سي و يك بيمار كه مشكلات عضلاني همچون ضعف عضلاني و گرفتگي عضلاني داشتند.
در مرحله بعدي محققان نمونه هاي مايع نخاعي و پروتئين هاي مرتبط با التهاب را در هر دو گروه گرفتند و آنها را بررسي كردند. دكتر كانر مي گويد :‌ما دريافتيم يازده پروتئين به طور بارزي در بيماران مبتلا به لوگريگ بالا است و دو پروتئين نيز به طور بارزي بالاتر از ديگر پروتئين ها هستند كه اين نتيجه نشان مي دهد برخي پروتئين ها در بيماران مبتلا به اي ال اس افزايش مي يابند.
محققان طي مقاله اي در شماره اخير نشريه نورولوژي اعلام كردند با استفاده از اين نشان گرهاي زيستي يا بيوماركرها مي توان بيماري اي ال اس را در مراحل ابتدايي تشخيص داد و به درمان بيماران همت گماشت.
همچنين محققان در مطالعه ديگري دريافتند گروهي شامل پنج پروتئين مجزا در خون وجود دارند كه مي توان با اندازه گيري آنها ، وجود بيماري اي ال اس را تشخيص داد. وجود اين پروتئين ها در مايع نخاعي ، دليل محكم تري براي وجود بيماري ياد شده است. به گفته دكتر كانر ، ميزان فعاليت پروتئين هاي التهابي در خون اين بيماران به اندازه مايع نخاعي نيست. اين بيوماركرها به تشخيص بيماري لوگريگ كمك مي كنند و براي مثال مي توان به بيماراني اشاره كرد كه به درد و ضعف عضلات پا يا كاهش ميزان قدرت عضلات دست مبتلا هستند.
در صورتي كه پزشك به وجود بيماري لوگريگ در بيمار شك كند در گام بعدي بايد مراحل درماني را آغاز كند. دكتر كانر مي گويد : آنچه ما مي خواهيم اين است كه تستي جامع براي تشخيص زود هنگام بيماري لوگريگ براي پزشكان ارائه كنيم.