صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش در گرما اشتها را كم می كند.نتایج یك تحقیق جدید در استرالیا نشان داده است كه ورزش كردن در محیط گرم، اشتها را كاهش می دهد. براساس این یافته محققان توصیه می كنند ورزشكارانی كه قصد دارند كالری بسوزانند، اگر در گرمای آفتاب، تمرینات خود را انجام دهند بهتر از محیط های كنترل شده ی سالن ورزش به هدف خود می رسند.
این مطالعه كه روی 11 مرد ورزشكار انجام گرفته نشان می دهد، وقتی این افراد در فضای گرم، یعنی حدود 36 درجه سلسیوس تمرینات را انجام دادند در مقایسه با زمانی كه در دمای پایین تر ورزش كرده بودند، بلافاصله پس از پایان تمرینات تمایل كمتری به خوردن داشتند و كمتر غذا می خوردند.
محققان دریافته اند وقتی انسان در فضای گرم تحرك شدید داشته باشد، معمولا مقدار پپتیدYY در خون وی افزایش می یابد كه هورمونی است كه در مجاری گوارش ترشح می شود و به عنوان نشانه ی سیر شدن عمل می كند.
ایسنا