صفحهٔ اصلي
گفتار
فست فود تاثير شير مادر را از بين مي برد .
تغذيه با شير مادر ، كودك را از ابتلا به آسم مصون مي دارد ولي غذاي آماده اين تاثير را از بين مي برد.تغذيه با شير مادر ، كودك را از ابتلا به آسم مصون مي دارد ولي غذاي آماده اين تاثير را از بين مي برد.
محققان علوم پزشكي در كانادا اعلام كردند فست فود يا غذاي آماده قادر است اثر مثبت شير مادر را در اين زمينه از بين ببرد.
دكتر آنيتا كوزيرسكي و همكارانش در دانشگاه آلبرتا مي گويند مصرف فست فود به ميزان يك يا دو بار در هفته تاثير مثبت شير مادر را در محافظت از سيستم تنفسي كودك از بين مي برد. دكتر كوزيرسكي مي گويد همچمون ديگر مطالعات ما نيز دريافتيم كه تغذيه با فست فود ، با خطر ابتلا به آسم همراه است.
تحقيقات اين دانشمندان نيز همچون بسياري از ديگر مطالعات نشان دهنده ارتباط بين شير مادر و لوگيري از ابتلا به آسم بود.
دكتر كوريزيسكي و همكارانش دريافتند تغذيه با شير مادر به مدت بسيار كوتاه ، خطر ابتلا به آسم را در كودكان افزايش مي دهد و در صورتي كه كودك به مدت دوازده هفته يا بيشتر ، با شير مادر تغذيه شود خطر ابتلا به به آسم در او كاهش خواهد يافت. به گفته محققان ، البته اين تاثير محافظتي فقط در دكاني ديده مي شود كه از فست فود استفاده نمي كنند.
به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس ، گروه محققان وضعيت حدود هفتصد كودك را بررسي كردند كه دويست و پنجاه نفر آنان آسم داشتند و چهارصد و هفتادو پنج نفر به آسم مبتلا نبودند. بيش از نيمي از كودكان مورد مطالعه ، بيش از دو بار در هفته فست فود مصرف مي كردند. محققان مي گويند به سبب افزايش ميزان مصرف فست فود است كه در جوامع كنوني و با وجود تغذيه با شير مادر ، ميزان ابتلا به آسم در كودكان افزايش مي يابد. نتايج بررسي محققان كانادايي در شماره اخير نشريه آلرژي تجربي و باليني منتشر شده است. 
شبكه‌خبر