صفحهٔ اصلي
گفتار
يك ملكول به بازيابي توانمندي ازدست رفته نزد الزايمري ها كمك مي كند .
يك ملكول امكان بازيابي توانمندي هاي ادراكي شناختي از دست رفته را در موش هاي مبتلا به بيماري الزايمر فراهم مي كند.يك ملكول امكان بازيابي توانمندي هاي ادراكي شناختي از دست رفته را در موش هاي مبتلا به بيماري الزايمر فراهم مي كند.
بنابر اعلام شماري از پژوهشگران ، اين ملكول اين كار را از طريق از بين بردن پلاك هاي اميلوئيد plaques amyloïdes كه منشا اين بيماري هستند انجام مي دهد. موسسه سي ان ار اس در بيانيه اي اعلام كرد اين تحقيق را ازمايشگاه مرگ سلولي ،‌سرطان و توسعه اين موسسه در ليون و موسسه تحقيقاتي مربوط به كنهسالي" باك" در امريكا انجام داده است.
نتايج اين تحقيق در مجله امريكايي " مرگ و تمايز سلولي" Cell death and differentiation منتشر شده است. علل بيماري الزايمر ناشناخته باقي مانده است اما سازوكاري كه به اختلال رواني منجر مي شود به ويژه با وجود پلاك هاي اميلوئيد ارتباط دارد. وجود اين پلاكت ها به توليد غير عادي پپتيد يا " پروتئين كوچك" موسوم به "پپتيد اميلوئيد بتا" مربوط است.
گروه پاتريك مولن از موسسه ان ار سي كه درباره مولكول هاي متفاوت دخيل در تنظيم سرطان ها كار مي كنند كشف كرده اند كه" نترين يك "‌ مي تواند از تشكيل پپتيد سمي اميلوئيد بتا جلوگيري كند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، "نترين يك"netrin-1 پروتنيني است كه هم براي دخالت در گسترش دستگاه عصبي و هم در تنظيم سرطان ها مشهور است.
شبكه‌خبر