صفحهٔ اصلي
گفتار
كشف روش جدیدی برای درمان ایدز
دانشمندان فرانسوی اعلام كردند ساز و كار ژنتیكی را كه باعث درمان خود به خود دو مرد مبتلا به ویروس این بیماری شده است كشف كردند كه می تواند راهبرد جدیدی در مبارزه با این بیماری مهلك به شمار آید.به گزارش واحد مركزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس،این دو مرد كه یكی از آنها سی سال دارد با ویروس ایدز آلوده شده اند ولی هیچگونه نشانه های این بیماری را از خود نشان نمی دهند.دانشمندان فرانسوی اعلام كردند ویروس عامل ایدز در سلول های دستگاه ایمنی این دو نفر به صورت غیر فعال باقی ماند زیرا كه كد ژنتیك آن تغییر یافته بود. این گروه از دانشمندان اعلام كردند دلیل این تغییر ظاهرا به افزایش فعالیت آنزیمی به اسم آپوبك (APOBEC) ارتباط دارد. 
این گروه از دانشمندان در بیانیه ای اعلام كردند «درمان ظاهرا خود به خود» این دو نفر مسیری جالب توجه را برای متخصصان داروسازی ایجاد می كند. این تحقیق را كه در ژورنال میكروبیولوژی و عفوت های بالینی منتشر شد دانشمندان موسسه تحقیقات بهداشتی و پزشكی فرانسه انجام داده بود. ویروس ایچ آی وی از طریق حمله به گروهی از سلول های ایمنی بدن انسان تكثیر می شود. این ویروس، سلول های ایمنی را به گونه ای تغییر می دهد كه به محلی برای تولید ویروس تبدیل شود.گروهی از افراد یعنی كمتر از یك درصد افراد مبتلا به صورت طبیعی قادر هستند جلوی تكثیر ویروس را بگیرند و این ویروس را به لحاظ بالینی در سطحی غیر قابل شناسایی نگه دارند. ساز و كار غیر فعال ماندن ویروس در بدن این افراد شناخته شده نیست.


 این گروه از دانشمندان فرانسوی یك مرد 57 ساله را كه در سال 1985 به ایدز مبتلا شد و یك فرد 23 ساله را كه در سال 2011 مبتلا شد انتخاب و ژنوم ویروس آنها را بررسی كردند. این دو نفر با اینكه آلوده به ویروس هستند ولی آزمایش های رایج نمی تواند ویروس را در خون آنها شناسایی كند.تیم تحقیقاتی فرانسوی به این نكته رسید كه در هر دو حالت، ویروس ایدز به دلیل جهش در كد ژنتیكی آن، قادر به تكثیر در سلول های ایمنی نبود.
واحد مركزی خبر