صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش تاثير چنداني در كاهش اثرات زيانبار نشستن طولاني مدت ندارد.محققان انگلیسی اعلام كردند افزایش میزان فعالیت های بدنی و ورزش تاثیر چندانی در كاهش اثرات زیان بار نشستن طولانی مدت ندارد.
تحقیقات نشان می دهد مشاغلی كه لازمه آنها نشست طولانی مدت است برای سلامت افراد مضرند.
برخی محققان افزایش میزان فعالیت های بدنی و ورزش را راهی برای كاهش اثرات نشستن طولانی مدت می دانند اما تحقیقات جدید نشان می دهد این فرضیه تاثیر چندانی در كاهش زیان بار نشستن طولانی مدت ندارد.
دكتر بنجامین گاردنر از محققان كالج كینگ لندن گفت : « این یافته ها به محققان كمك می كند روش های جدیدی برای كاهش اثرات نشستن طولانی مدت پیدا كنند.»
به گزارش یونایتدپرس از لندن ، محققان با تحقیقات بسیار دریافته اند كه رابطه ای میان نشستن طولانی مدت و خطر ابتلا به بیماری هایی چون سرطان ، دیابت ، بیماری های قلبی و مرگ زود هنگام وجود دارد اما در هیچ یك از این تحقیقات راه حل های موثری برای كاهش اثرات ناشی از نشستن طولانی مدت ارائه نشده است.
خبرگزاری صدا و سیمـا