صفحهٔ اصلي
گفتار
نقش تغذیه مناسب در ورزشكارانامروزه نقش تغذیه مناسب نه تنها برای افزایش عملكرد و بهبود كیفیت كار ورزشكار ، بلكه برای سلامت ، ایجاد وضعیت جسمی مناسب و جلوگیری از صدمات و بیماری ها كاملا" روشن شده است. تغذیه و رژیم های غذایی یكی از مسائل اساسی زندگی در دنیای امروز است كه در زمینه های مختلفی چون برخورداری از تناسب اندام ، تامین سوخت و ساز بدن ، افزایش استقامت و قدرت و تعویق زمان خستگی مورد توجه قرار گرفته است.

    در بیشتر رشته های ورزشی آغاز خستگی ، مقارن با كاهش قابل توجه در عملكرد ورزشی است ، كه این امر می تواند با تغذیه صحیح و رژیم های غذایی مناسب به تعویق افتاده و كاهش یابد. اغلب ورزشكاران تصور می نمایند كه فقط در فصل تمرین و مسابقه نیاز به تغذیه خوب دارند ، در حالی كه تغذیه خوب در تمام ایام ضروری می باشدونقش مهمی درآمادگی جسمانی و تناسب اندام،,ورشكاران دارد.

برنامه غذایی ورزشكاران باید به گونه ای باشد كه با تأمین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز بدن شامل كربوهیدرات ، پروتئین ، چربی ، ویتامین‌ها ، مواد معدنی و آب ؛ انجام فعالیت‌های ورزشی را به نحومطلوب میسر سازد؛علاوه بر این تغذیه مناسب در كنترل وزن ، كمك به افزایش توده عضلانی بدن ، افزایش استقامت و حتی در پیشگیری از آسیب‌های ورزشی و بهبود سریعتر آنها نقش داردهمچنینعدم دریافت انرژی كافی منجر به كاهش وزن وكاهش عملكرد جسمانی می گردد.

نیازهای انرژی در تمرینات بر حسب نوع ، مدت و تكرار جلسات تمرینی متغیر است. هرچند ویژگی‌های ژنتیك افراد در ساختار بدنی آنها بسیار مهم و مؤثر است اما تغذیه و رژیم غذایی مناسب نیز در تشكیل توده عضلانی و چربی بدن یكی از عوامل بسیار تأثیر‌گذار است. در رژیم‌های محدود از انرژی و كاهش وزن می‌بایست دقت كرد كه غذاهای با محتوای مواد مغذی با ارزش انتخاب شوند تا این مواد ضروری در دسترس بدن قرار گیرد. در غیراینصورت این رژیم‌ها می‌توانند به عملكرد ورزشی و قدرت سازگاری با تمرین و نیز سیستم ایمنی و سلامت استخوان‌ها صدمه بزنند.
شهزادمحمدیان- كارشناس ارشد تغذیه