صفحهٔ اصلي
گفتار
پياده روي به كاهش وزن و فشار خون كمك مي كند .محققان آلمانی می گویند پیاده روی همراه با تمرینات كششی حتی در مسیرهای كوتاه تاثیری قابل توجه بر سلامت انسان دارد و به كاهش وزن و فشار خون كمك می كند.گروهی از محققان آلمانی هجده نفر از افرادی كه مشاغل مختلف داشتند و دو بار در هفته پیاده روی را همراه با تمرینات كششی انجام می دادند به مدت هفت هفته مورد بررسی قرار دادند.
كریستین مركل سرپرست این گروه می گوید این افراد به مدت یك ساعت و نیم و هر بار مسافتی به طول سه تا پنج كیلومتر را پیاده روی می كردند.
وی متوسط سن این افراد را پنجاه و سه سال اعلام كرد كه در هیچ فعالیت ورزشی دیگری شركت نداشتند و تنها در هر دوره پیاده روی یك ساعت را به انجام تمرینات كششی اختصاص می دادند.
مركل می گوید پس از هفت هفته مشخص شد كه متوسط وزن این افراد بیش از یك كیلوگرم كاهش یافته و در افرادی كه فشار خون بالا داشته اند فشار خون آنها پایین آمده است. 
واحد مركزی خبر