صفحهٔ اصلي
گفتار
اقتصاد حلال در حال گسترش است .
روزنامه اقتصادي لزاكو نوشت : در عصر جهاني سازي اقتصاد حلال فراگير است.اين روزنامه در شماره امروز خود در اينترنت افزود : اقتصاد حلال به طرز گسترده اي از مرزهاي سنتي خود كه شامل فراورده هاي گوشتي مي شد فراتر رفته است.امروزه بسياري از موسسات اقتصادي به هر قيمتي قوانين قراني را از ساخت عطريات گرفته تا مسكن و ويتامين ها اجرا مي كنند.
درامد كل بازار محصولات غذايي حلال در جهان سالانه به ششصد و سي و دو ميليارد دلار مي رسد كه اين رقم شانزده درصد درامد كل صنايع غذايي جهان را تشكيل مي دهد.
بنا بر اعلام نشريه امريكايي تايم ، اگر بخش هاي مختلف اقتصادي را كه بر اساس قوانين قراني اداره مي شود با يكديگر جمع كنيم ،عملكرد مالي اقتصاد حلال به هزار ميليارد دلار مي رسد.
يكي از علل اصلي رشد اين بازار نوظهور ، حضور بيش از يك ميليارد و ششصد ميليون مسلمان در جهان و حضور جمعيت جوان و قابل توجه انها در برخي نقاط است.
شركت هاي چند مليتي همچون تسكو ، مك دونالدز و نستله توليدات خود را براي اين بازار توسعه داده اند و اكنون نود درصد بازار صنايع غذايي حلال را در اختيار دارند.دولت هاي كشورهاي اسيايي و خاور ميانه نيز بطور گسترده در اين بازار سرمايه گذاري كرده اند.رقابت در اين بازار به حدي است كه مي تواند وضعيت كنوني را تغيير دهد.
بيشتر مرغ هاي مصرفي در عربستان سعودي در برزيل پرورش مي يابند.هيئت هايي از ايران و مالزي نيز به تازگي براي خريد گوشت از استراليا عازم اين كشور شده اند.حتي هلند نيز انبارهاي ويژه اي براي پاسخگويي به اين بازار ساخته است.
واحد مركزی خبر