صفحهٔ اصلي
گفتار
تاثير مثبت ورزش بر بچه دار شدن زنانورزش مرتب احتمال بچه دار شدن را در زنان افزایش می دهد.
به نوشته پایگاه اینترنتی روسی رو نیوز دانشمندان دانشگاه بوستون آمریكا طی تحقیقاتی كه طی یك سال با شركت سه هزار و پانصد زن از سنین مختلف و علاقمند به بچه دار شدن در دانمارك انجام داده اند به طور دائم میزان فعالیتهای ورزشی و وضع سلامتی آنها را زیر نظرگرفته و در نهایت متوجه شده اند بیشتر كسانی كه باردار شده اند به طور مرتب تمرینهای ورزشی سبك انجام می داده اند.
به گفته محققان فعالیت بدنی از جمله دوچرخه سواری، شنا و حتی پیاده روی منظم در هوای تازه تاثیر قابل توجهی بر توانایی باروری زنان دارد. ضمنا در زنانی كه ورزش جزء برنامه روزانه آنها باشد اضافه وزن كوچكترین تاثیری بر باروری ندارد.
بر اساس نتایج تحقیقات پنج ساعت ورزش در هفته میزان باروری را تا هیجده درصد افزایش می دهد.
محققان دانشگاه بوستون در عین حال هشدار می دهند ورزش باید متعادل باشد چون در زنانی كه بیش از پنج ساعت در هفته ورزش و فشار زیادی به بدن خود وارد می كنند احتمال بچه دار شدن سی و دو درصد كاهش می یابد.

واحد مركزی خبر