صفحهٔ اصلي
گفتار
اسیر سنت‌ها نشویم.
بعضی كلماتی كه بسیار متداول بوده و به كرات در محیط بیمارستان استفاده می‌شوند، می‌توانند باعث ایجاد اشتباه و خطا شوند.امروزه علم پزشكی بیشتر از هر حیطه‌ی دیگری اسیر سنت‌هاست. شاید اگر برای مطالعات حقوقی استثنا قایل شویم، هیچ زمینه‌ای به اندازه‌ی حرفه‌ی پزشكی اسیر شرایطی نیست كه ناشی از استفاده از زبان‌های قدیمی و كلاسیك، خصوصا زبان‌های لاتین و یونانی هستند،اما برخلاف این مساله ، اخیرا ارتباطات بهتر پزشكان با یكدیگر در حیطه‌ی كاری و همچنین ارتباط بهتر آنها با بیماران، خود كانون توجه بسیاری از مطالعات پزشكی بوده است.
علاوه براین ارتباطات ضعیف‌تر ( ازهر نظر) عامل بسیاری از خطاهای پزشكی غیر عمدی هستند كه به نوبه‌ی خود عامل ایجاد مورتالیتی، موربیدیتی ومسایل قضایی در بیمارستان‌ها در كل دنیا است. برای اجتناب از این موارد، بهتر است از اصطلاحات یا دستورات دست و پاشكسته، به خصوص در یك تیم متشكل از افراد با زمینه‌ی كاری مختلف دوری كنیم.بعضی كلماتی كه بسیارمتداول بوده و به كرات درمحیط بیمارستان استفاده می‌شوند، می‌توانند باعث به اشتباه گرفتن و ایجاد خطا شوند.

هایپر یا هایپو ؟ 
دریك صبح شلوغ در یك بیمارستان، بیماری در بخش ICUتوسط پزشك معاینه شد. پزشك برای وی تشخیص پرفشاری خون یا high blood pressure گذاشت كه نیاز به مداخله‌ی سریع را نیز طلب می‌كرد.به همین منظور به پرستار بخش یادآوری كرد كه بیمار «هایپرتنسیو» بوده و به او دستور شفاهی تجویز ۵ میلی‌گرم هیدرالازین ( یك نوع وازودیلاتور شریانی) داد. 
متاسفانه پرستار بخش به دلیل اشتباه شنیدن گفته‌های پزشك فكر كرد كه بیمار « هایپوتنسیو» است، در نتیجه به اشتباه به بیمار ۵ میلی‌گرم آمارین یا Metaraminolbitartrate ، یك وازوكانستریكتور قوی داد. پرستار مذكور فقط ۴ ماه بود كه دراین بخش مشغول به كار شده بود و با وجود اینكه می‌دانست آمارین دارویی است كه برای بیماران با فشار خون پایین استفاده می‌شود، از دوز معمول برای استفاده‌ی آن اطلاعی نداشت.
او بعد توضیح داد كه قبل از دادن دارو به بیمار، فشار خون اورا چك نكرده است( شاید به دلیل اینكه بین اختیارات خود كه پرستار تازه كاری بوده و تجربیات پزشك تفاوت قایل شده است.)نتیجه این شد كه به بیمار مذكور دارویی با اثر كاملا متضاد نسبت به داروی اصلی و همچنین ۱۰ برابر بیشتر از دوز معمول داده شد.

خطاهای بزرگ
تحقیقات گروهی ازپزشكان در انگلستان حاكی از آن است كه موارد كاملا معمول و متداول ، عامل بیشتر خطاهای پزشكی است و از آنها زنجیره‌ی موارد و شرایط كوچكی به وجود می‌آیند كه نتایج بسیار خطرناكی می‌تواند داشته باشد. این موارد به ظاهر كوچك ولی مهم شامل موارد زیر است:
۱- ناتوانی شنوایی انسان در تمیز دادن ۲ كلمه‌ی بسیار كاربردی و معمول « هایپر» و « هایپو ».
۲- مواردی كه پزشكان فقط به دادن دستورات شفاهی اكتفا می‌كنند.
۳- قصور پزشكان از تجویز دستورات دارویی طبق پروتكل.
۴- قصور پرستاران از عمل كردن طبق پروتكل ( پیگیری اینكه پرستار دوم نیز باید دستورات پزشك را گوش دهد، دارو و دوز آن با بیمار مورد نظر مطابقت داده شود.)
۵- اشاعه‌ی فرهنگ استفاده از هر دو نام تجاری و ژنریك دارو، به خصوص در مواردی كه نام داروها به هم شباهت دارد و امكان خطا بالاست.
۶- عدم آشنایی كافی با دوز مناسب داروها.
۷- قصور از چك فشار خون در مواقع تجویز داروهای وازو اكتیو.

دوكلمه، یك تلفظ
در موردی كه شرح داده شد، شباهت بسیار در تلفظ دو پیشوند« هایپر» و « هایپو» دلیل اصلی خطاهای متوالی و دادن داروی اشتباه به بیمار بوده است.
دو پیشوند « هیپر» و « هیپو» اززبان یونانی مشتق شده و مدت زمان زیادی است كه از این ۲ كلمه در پزشكی استفاده می‌شود. متاسفانه حتی با وجود تلفظ واضح بازهم این دو می‌توانند شبیه به هم شنیده شوند.
بسیاری از پزشكان می‌توانند مواردی را به یادآورند كه چه به صورت شفاهی و چه كتبی این دو مورد را باهم اشتباه گرفته‌اند. نتایج این خطاها خطرناك است زیرا این دو پیشوند در موقعیت‌های مهمی مانند فشار خون، دمای بدن،اكسیژناسیون ، گلوكز، الكترولیت‌ها، هورمون‌ها و سایر اندازه‌گیری‌های مهم و بحرانی استفاده می‌شوند.
بهتر است به جای استفاده ازاین دو پیشوند كه بسیار به هم شباهت دارند كلماتی را جایگزین كنیم كه قابلیت اشتباه كمتری باهم دارند مانند استفاده از high و low.
شاید زمان آن رسیده باشد كه تغییراتی مهم و اساسی در تعویض كلماتی صورت گیرد كه اشتباه در آنها می‌تواند نتایج وخیمی به دنبال داشته باشد. مطمئنا این حركت می‌تواند مقاومت‌هایی به همراه داشته باشد، اما با كمی تامل می‌توان به این نتیجه رسید كه سود ناشی از تعویض این كلمات، بسیار بیشتر از مضرات نگه داشتن آنها در زبان پزشكی است.
دكتر چهار محالی 
منبع: Adam Frankel،Phillip Vecchio