صفحهٔ اصلي
گفتار
انتشار كتاب اثرات 300 گونه گياهان داروييكتاب "اثرات 300 گونه گياهان دارويي" در چهارمحال و بختياري منتشر شد.
اين كتاب را دكتر عبدالله قاسمي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد به رشته تحرير درآورده است.
وي به خبرنگار ما گفت: اين كتاب بر اساس منابع جديد درباره گياهان دارويي و معطر تنظيم شده است كه شامل 5 فصل مختلف است و دانشجويان رشته هاي مختلف توليد و فرآورده هاي گياهان دارويي و معطر زيست شناسي گياهي ، مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ، دارو سازي ‌، شيمي گياهي ، پزشكي و دامپزشكي مي توانند به عنوان يكي از منابع مطابق با سرفصل استفاده كنند. قاسمي افزود:كتاب اثرات300 گونه گياهان دارويي در4 هزار جلد به چاپ رسيد.
واحد مركزی خبر