صفحهٔ اصلي
گفتار
استقبال از فن آوري جديد گوگل در زمينه اقيانوس شناسي .
فن آوري جديد پايگاه اينترنتي گوگل در زمينه اقيانوس شناسي مورد توجه بسياري از دانشمندان علوم دريايي و كاربران اينترنتي قرار گرفته است.فن آوري جديد پايگاه اينترنتي گوگل در زمينه اقيانوس شناسي مورد توجه بسياري از دانشمندان علوم دريايي و كاربران اينترنتي قرار گرفته است.
به گزارش شبكه تلويزيوني دويچه وله، با استفاده از فن آوري جديد گوگل اعماق اقيانوس ها و درياهاي جهان از لحاظ پستي و بلندي ها و نوع جاندران براي افراد علاقمند نمايش داده مي شود.
آميت سود مدير بخش اقيانوس شناسي گوگل درباره ايجاد اين فن آوري گفت: ما مقادير زيادي تصاوير ويدئويي، عكس و اطلاعات آماري را به منظور دادن آخرين اطلاعات درباره اعماق اقيانوسها به افراد جمع آوري و پردازش كرديم. در اين فن آوري همچنين اطلاعات درباره موجودات نادر دريايي ازجمله جلبكها و مرجانها و خطراتي كه آنها را تهديد مي كند به كاربران ارائه مي شود. بسياري از اطلاعات موجود در اين سايت اينترنتي از سوي كميسيون امور دريايي اتحاديه اروپا به منظور نشان دادن نگراني اين كميسيون درباره خطراتي كه درياها و اقيانوس هاي جهان را تهديد مي كند، ارائه شده است.
شبكه‌خبر