صفحهٔ اصلي
گفتار
جورابهاي افزايش سرعت دو و استقامت بدني توليد شد .پژوهشگران جورابهايي توليد كرده اند كه سبب افزايش سرعت افراد در هنگام دويدن و افزايش استقامت بدني انها مي شود.
به گزارش شبكه تلويزيوني فاكس نيوز، براي كساني كه ورزش مي كنند هر شيوه اي كه بتواند سرعت دوندگي انها و استقامتشان را در هنگام دويدن افزايش بدهد بسيار حائز اهميت است. در همين راستا، پژوهشگران الماني در تحقيقات خود موفق شدند جورابهاي فشرده كِشي توليد كنند كه مي تواند سرعت و استقامت ورزشكاران را هنگام دويدن افزايش بدهد. اين جورابها با فشار وارد اوردن به رگهاي اطراف مچ و ساق پا سبب سرعت گرفتن گردش خون مي شود. افزايش كارايي دستگاه گردش خون سبب مي شود اكسيژن بيشتري به عضله ها برسد. هر اندازه اكسيژن بيشتري به عضلات برسد به همان نسبت كارايي انها افزايش پيدا مي كند و در نتيجه به ورزشكاران كمك مي كند سريعتر بدوند و بتوانند بواسطه افزايش استقامت بدنشان ، مسيرهاي طولاني تري را بدوند. يكي ديگر از مزاياي استفاده از اين جورابهاي كِشي ان است كه كوفتگي عضلاني پس از ورزش كردن كاهش مي يابد.
واحد مركزی خبر