صفحهٔ اصلي
گفتار
درمان خروپف با این ورزش


به گزارش شفاآنلاین، ورزش‌ گلو به روش‌های زیر می‌تواند به رفع خروپف كمك كند:

تمرین حروف: برای چند دقیقه در طول روز حروف صدادار را بلند و كشیده تلفظ كنید.

تمرین زبان: زبان را پشت دندان های بالا قرار داده و چند بار به سمت عقب روی سقف دهان بكشید. سپس سه ثانیه استراحت كنید و بعد دوباره این حركت را انجام دهید. این چرخه را حداقل ۱۰ بار تكرار كنید.

دهانتان را ببندید: دهانتان را ببندید و برای ۳۰ ثانیه لب هایتان را به همدیگر فشار دهید. سپس سه ثانیه استراحت و دوباره این حركت را تكرار كنید. این كار را حداقل ۱۰ بار انجام دهید.

دهانتان را باز كنید: با دهان باز، فك پایین خود را ۳۰ ثانیه به جپ برده؛ سپس این كار را برای سمت راست نیز تكرار كنید. این چرخه را حداقل ۱۰ بار انجام دهید.

انقباض دهان: با دهان باز، ماهیچه های انتهایی گلو را برای ۳۰ ثانیه منقبض كنید. سپس حداقل پنج ثانیه استراحت كنیدو دوباره این حركت را تكرار كنید.این چرخه را حداقل ۱۰ بار انجام دهید.
بـرنا