صفحهٔ اصلي
گفتار
نگاه كردن به حركات ورزشي ضربان قلب و تنفس و گردش خون را افزايش مي‌دهد .نتایج تازه‌ترین پژوهش‌ها نشان می‌دهد نگاه كردن به تصاویر افراد دیگری كه ورزش می‌كنند ضربان قلب و عملكرد فیزیولوژیك بدن را افزایش می‌دهد و مثل این است كه تماشاگر هم فعالیت فیزیكی انجام می‌دهد.
تحقیقات پژوهشگران استرالیایی كه نتایج آن امروز در نشریه تخصصی « فرانیرز این اوتونومیك نورو ساینس» Frontiers in Autonomic Neuroscience انتشار یافته است نشان می‌دهد وقتی فردی به تصاویر ویدیویی یك دونده نگاه می‌كند، ضربان قلب، تنفس، گردش خون و تعریق او افزایش می‌یابد اما وقتی دونده در تصاویر ویدیویی می‌ایستد ، این فعالیت‌های فیزیولوژیك در بدن فرد تماشاگر نیز به حالت عادی باز‌می‌گردد.
پروفسور وائوگان ماسفیلد Vaughan Macefield از مدرسه پزشكی دانشگاه سیدنی غربی گفت این پژوهش برای اولین بار نشان داده است وقتی فردی به فعالیت‌های ورزشی نگاه می‌كند، فعالیت سیستم اعصاب سمپاتیك كه مسئول فعالیت‌های غیرارادی است، افزایش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سیدنی ،راشل براون كه به همراه پروفسور مسفیلد مسئولیت این تحقیقات را برعهده داشت می‌گوید به داوطلبان شركت در این تحقیق ابتدا تصاویری از یك منظره غیرمتحرك و سپس به مدت 22 دقیقه تصاویر یك دونده نشان داده شد. به گفته وی واكنش‌های فیزیكی مربوط به حركات ورزشی در این افراد هنگام دیدن تصاویر یك دونده، هرچند كم اما بالا رفت و این در حالی بود كه آن‌ها راحت روی مبل نشسته بودند و حركتی كه ماهیچه‌ها را درگیر كند نداشتند.

واحد مركزی خبر