صفحهٔ اصلي
گفتار
بچه‌ها به چقدر آهن نیاز دارند؟
پاسخ آكادمی متخصصان اطفال آمریكاآكادمی متخصصان اطفال آمریكا در گزارشی اصول راهنمای جدیدی در مورد نیازهای نوزادان و كودكان به آهن را ارایه كرده است.
این گزارش همچنین شیوه‌های جدید برای شناسایی و پیگیری نشانه‌های كمبود آهن و كم خونی فقر آهن را نیز بیان می‌كند كه بر مبنای آنها تنها نباید از یك آزمایش منفرد استفاده كرد بلكه باید تركیبی از آزمایش‌های غربالگری برای یافتن نوزادان و كودكان مبتلا به كمبود آهن را مورد استفاده قرار داد.
به گفته‌ی این كارشناسان، اكنون اطلاعات بیشتری در مورد اثرات دراز مدت و غیر قابل بازگشت كمبود آهن بر رشد شناختی و رفتاری كودكان به دست آمده است و بهبود بخشیدن به وضعیت تغذیه‌ای آهن با شروع دوره‌ی نوزادی برای سلامت كودكان بسیار مهم است.
به گفته‌ی آنها در بهترین حالت، باید از كمبود آهن و كم‌خونی فقر آهن با رژیم غذایی حاوی غذاهای غنی از آهن پیشگیری كرد. تغذیه‌ی نوزادان بزرگ‌تر و نوپایان با غذاهایی مانند گوشت، حبوبات، میوه‌ها، سبزی‌های غنی از آهن و نیز استفاده از غلات آماده‌ی غنی‌شده از آهن ومیوه‌های غنی از ویتامین C - كه به جذب آهن كمك می‌كند- می‌تواند به پیشگیری از كمبود آهن كمك كند. اما در برخی موارد كودكان هنوز نیاز به دریافت قطره‌ی مكمل آهن یا ویتامین‌های جویدنی دارند تا نیاز به آهن‌شان برطرف شود.
آكادمی متخصصان اطفال آمریكا برای پیشگیری از كمبود آهن توصیه می‌كند نوزادانی كه با شیر مادر تغذیه می‌شوند از ۴ ماهگی به بعد تا زمانی كه بتوانند مصرف غلات آماده‌ی غنی شده  با آهن را شروع كنند، به ازای هر كیلو گرم وزن بدن یك میلی‌گرم آهن مكمل دریافت كنند.كارشناسان یادآور می‌شوند كه با وجود اینكه نوزادان در ۴ ماه  اول زندگی مقدار كافی آهن در بدن‌شان دارند اما شیر مادر حاوی آهن چندانی نیست.
براساس این اصول راهنما نوزادانی كه شیر خشك می‌خورند نیازی به آهن مكمل اضافی ندارند و شیر كامل نباید در سال اول زندگی به نوزاد داده شود. آكادمی متخصصان اطفال آمریكا می‌گوید به نوزادانی كه در فاصله‌ی ۶ ماهگی تا یك سالگی غذا می‌خورند، باید گوشت قرمز و سبزی‌های غنی از آهن داد تا نیاز روزانه‌ی آنها به آهن كه ۱۱ میلی‌گرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن است، تامین شود.
به گفته‌ی این آكادمی ، نیاز به آهن در فاصله‌ی یك سالگی تا ۳ سالگی كاهش می‌یابد و به ۷ میلی‌گرم به ازای كیلوگرم وزن بدن می‌رسد و در شرایط مطلوب این نیاز نیز باید با دادن گوشت قرمز، سبزی‌ها و میوه‌های غنی از ویتامین C كه جذب آهن را تسهیل می‌كنند، تامین شود. در این دوره ممكن است از مكمل‌های آهن هم استفاده شود.
براساس این اصول راهنما، نوزادانی كه به طور نارس متولد می‌شوند باید تا یك سالگی دست‌كم ۲ میلی‌گرم آهن به ازای هر كیلوگرم وزن بدن دریافت كنند. این میزان به این معناست كه نوزادانی كه شیر مادر می‌خورند باید ۲ میلی‌گرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن مكمل آهن به طور روزانه از یك ماهگی به بعد دریافت كنند و این دریافت مكمل باید تا زمانی كه نوزاد خوردن غذاهای غنی از آهن یا غلات آماده‌ی غنی‌شده با آهن را شروع كند، ادامه یابد.
HealthDay