صفحهٔ اصلي
گفتار
سومين جشنواره علوم وصنايع غذايي برگزار مي شود .
سومين جشنواره علوم و صنايع غذايي با عنوان جايزه علمي دكتر هدايت برگزار مي شود.سومين جشنواره علوم و صنايع غذايي با عنوان جايزه علمي دكتر هدايت برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار ما رئيس انجمن متخصصان علوم و صنايع غذايي گفت :
معرفي و تجليل از شركت هاي برتر صنايع غذايي ، قدرداني از پيشكسوتان صنعت غذا و استادان برگزيده دانشگاه ها ، كارشناسان و پژوهشگران اين رشته از جمله اهداف برگزاري اين جشنواره است.
سيد محمد حسيني افزود : در اين جشنواره 2 استاد دانشگاه ، 5 واحد برتر و 4 پيشكسوت صنايع غذايي ، يك مسئول و 8 پيشكسوت شاغل در وزارتخانه هاي مرتبط با صنايع غذايي جايزه مي گيرند .
حسيني افزود : در اين جشنواره به 5 واحد داراي تحقيق و توسعه برترصنايع غذايي كشور نيز جايزه علمي دكتر شهاب اهدا مي شود.
رئيس انجمن متخصصان علوم و صنايع غذايي ايران گفت : دكتر حبيب الله هدايت بنيانگذار علم تغذيه و صنعت غذا و دكتر شهاب واعظ زاده بنيانگذار تحقيق وتوسعه صنايع غذايي (R & D ) ايران هستند.
حسيني افزود : اين جشنواره 24 آذرماه در سالن همايش هاي وزارت جهاد كشاورزي واقع در بلوار كشاورز برگزار مي شود.
وي با بيان اينكه نخستين و دومين جشنواره علوم و صنايع غذايي در آذرماه 86 و 87 برگزار شده است گفت : برگزاري اين جشنواره، سالانه ادامه مي يابد.
رئيس انجمن متخصصان علوم و صنايع غذايي افزود : علاقه مندان براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه هاي علوم و صنايع غذايي و جشنواره هاي آن مي توانند به سايت www.iranfoodnews.com مراجعه كنند.
واحد مركزی خبر