صفحهٔ اصلي
گفتار
ميزان تستسترون در زنان با بروز بيماري اوتيسم ارتباط دارد .
بنا به نتايج يك تحقيق كه در يك نشريه انگليسي منتشر شد .بنا به نتايج يك تحقيق كه در يك نشريه انگليسي منتشر شد ميزان بالاي تستسترون، مهمترين هورمون جنسي مردانه، در مايع آمنيون زن جنين را در معرض بيماري اوتيسم در هنگام كودكي قرار مي دهد.
مركز تحقيقات بر روي بيماري اوتيسم در دانشگاه كمبريج در بيانيه اي اعلام كرد بروز نشانه هاي بيماري اوتيسم در كودكان تا سن ده سالگي به علت ميزان بالاي تستسترون در مايع امنيوتيك است.
محققان ميزان اين هورمون جنسي مردانه را در مايع آمنيوتيك دويست و سي و پنج زن باردار اندازه گيري كردند و از اين مادران خواستند تا پرسشنامه هايي را پر كنند تا نشانه هاي ان را در كودكان آنها در سن شش تا ده سالگي تشخيص دهند.
پروفسور سيمون بارون كوهن يكي از محققان اعلام كرد اين تحقيق براي اولين بار ارتباط بين تستسترون جنيني و نشانه هاي بيماري اوتيسم را بررسي مي كند و نشان مي دهد كه تستسترون حالت بدن را مردانه مي كند و در عين حال روحيات و ذهن جنين را نيز مردانه مي كند.
وي همچنين گفت اين تحقيق كه در نشريه انگليسي تخصصي روانشناسي منتشر شد مشخص نمي كند كه ارتباطي بين ميزان تستسترون و تشخيص باليني بيماري اوتيسم وجود دارد زيرا براي اين كار نياز داريم تا بر روي هزاران نفر آزمايشاتي انجام دهيم.
به نظر وي، اينكه جنين مذكر به طور متوسط دوبرابر نسبت به جنين هاي مونث تستسترون بيشتري توليد مي كند مي تواند علت بروز نشانه هاي بيماري اوتيسم در پسر بچه ها باشد.
ميزان بالاي تستسترون جنيني باعث تاخير زبان بازكردن كودكان، مشكلات و اختلافات با ديگر كودكان و بروز مشكلات در ايجاد ارتباط با ديگران مي شود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، اين تحقيق همچنين نشان مي دهد كه نه تنها ميان ميزان بالاي هورمون جنسي مردانه در زهدان زنان و مشكلات معاشرت اجتماعي و تخيل در كودكان ارتباط مستقيمي وجود دارد بلكه ميزان اين ماده با توانايي تمركز و حفظ جزئيات در ذهن نيز ارتباط دارد.
شبكه خبر