صفحهٔ اصلي
گفتار
كاربرد داروهای گیاهی در صنعت طیور، سلامتی می‌اورد.
رئيس اداره دارو، درمان و آزمايشگاه‌هاي اداره كل دامپزشكي خراسان رضوي گفت:رئيس اداره دارو، درمان و آزمايشگاه‌هاي اداره كل دامپزشكي خراسان رضوي گفت: كاربرد داروهاي گياهي در درمان دام و طيور كشور، افزايش سلامت دام و انسان را درپي دارد.


به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، حسن ازغدي در كارگاه آموزشي يك‌روزه كاربرد داروهاي گياهي در صنعت طيور اظهار داشت: با توجه به اينكه داروهاي شيميايي همواره عوارض گوناگوني براي دام و طيور دارند، اين كارگاه با هدف آشنايي دامپزشكان استان با گياهان دارويي و موارد كاربرد آن در صنعت طيور برگزار شده است.
وي از جمله مخاطرات مصرف داروهاي شيميايي در دام و طيور را، احتمال باقي‌ماندن داروها در گوشت استحصالي آنان دانست و گفت: باقي ماندن اين داروها مي‌تواند باعث مصرف آنها در چرخه موادغذايي و انتقال آنها به انسان‌ها شود.
رئيس اداره دارو، درمان و آزمايشگاه‌هاي اداره كل دامپزشكي افزود: از اين رو ضروري است تا كاربرد داروهاي شيميايي در درمان دام و طيور به حداقل ممكن كاهش يافته و در موارد اجبار، زمان منع مصرف فرآورده‌هاي دامي توسط توليدكنندگان رعايت شود.
وي خاطرنشان كرد: ايران به دليل داشتن اقليم آب و هوايي مناسب داراي ذخاير غني داروهاي گياهي است و از طرفي نيز منابع مهم و پايه علمي، كتب مربوط به دانشمنداني نظير بوعلي سينا، زكرياي رازي و ... است كه در تمامي آنها درمان براساس استفاده از گياهان دارويي است.
رئيس اداره دارو، درمان و آزمايشگاه‌هاي استان از كلونسين‌هاي استان خواست تا در تجويز داروها، هشدارهاي لازم درباره زمان منع مصرف را به پرورش دهندگان دام و طيور يادآور شوند.
وي از دامداران نيز خواست تا به هر شكل ممكن از استفاده داروهاي دامي بدون تجويز دامپزشك خودداري كنند.
ازغدي تعداد شركت كنندگان در كارگاه آموزشي را 120 نفر از دامپزشكان بخش‌هاي خصوصي و دولتي ذكر و تصريح كرد: در حال حاضر تعداد 70 داروخانه دامي و 120 كلينيك دامپزشكي در سراسر استان مشغول ارائه خدمات به دامداران و مرغداران استان هستند .