صفحهٔ اصلي
گفتار
فناوری ایران در افزایش صد درصدی تولید سیب درختی .
رئیس پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی از بومی شدن نوعی فن آوری به منظور افزایش صد درصدی تولید سیب درختی در واحد سطح خبر داد.


به گزارش واحد مركزی خبر ،سید مجتبی خیام نكویی درجمع خبرنگاران بابیان اینكه دانش فنی تولید انبوه نهال های سالم پایه سیب مالینگ (پایه كوتاه) به روش كشت بافت، بومی شده است، افزود:ایران به جمع 7 كشور صاحب این فن آوری پیوسته است. وی ادامه داد:میانگین تولید سیب در كشورحدود 17 تن در هكتار است اما این میانگین در جهان حدود 32 تن در هكتار است. خیام نكویی بااشاره به كاشت سیب در حدود 201 هزار هكتار در كشور گفت:با استفاده از نهال های جدید بیماری های گیاهی كاهش و كاشت نهال در واحد سطح افزایش می یابد همچنین توان زایشی گیاه بیش از توان رویشی خواهد بود. وی با پیشنهاد جایگزینی این نهال ها در باغ های سیب كشور افزود:این فن آوری در اختیار سه شركت خصوصی قرار گرفته است كه امكان جایگزینی كامل در مدت 7 سال فراهم خواهد شد. خیام نكویی اضافه كرد: پروتكل این طرح با تولید 10 هزار نهال به صورت آزمایشی، حدود 100 میلیون تومان برآورد شده است كه معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد كشاورزی 80 درصد آن را به صورت یارانه می پردازد. وی ادامه داد: واگذاری و آموزش این طرح به بخش خصوصی بدون هیچ محدودیتی امكان پذیر است.
شبكه‌خبر