صفحهٔ اصلي
گفتار
درمان هورموني ،سلولهاي مغزي زنان يائسه را تخريب مي‌كند .
نتايج يك تحقيق علمي نشان مي‌دهد درمانهاي هورموني رايج براي زنان يائسه موجب تسريع از دست دادن بافت مغزي مي شود.نتايج يك تحقيق علمي نشان مي‌دهد درمانهاي هورموني رايج براي زنان يائسه موجب تسريع از دست دادن بافت مغزي مي شود.
ام آر اي گرفته شده از مغز هزار و چهارصد شركت كننده در مدت هشت سال پس از آغاز اين تحقيق كه نتيجه آن دوشنبه منتشر شد نشان مي دهد كه حجم مغز زناني كه تحت درمان هاي هورموني بودند كمي كاهش يافته است.
اين كاهش بافت در دو نقطه مغز يعني لُب پيشاني و هيپوكامپ كه مربوط به فكر و حافظه هستند صورت مي‌گيرد و خطر ابتلا به جنون را افزايش مي دهد. نتايج اين تحقيق باليني در نشريه امريكايي نورولوژي به چاپ رسيده است. اين تحقيق همچنين نشان مي دهد كه درمان به وسيله استروژن همراه با يا بدون پروژسترون خطر ابتلا به جنون را افزايش مي دهد و موجب كاهش توانايي فكر كردن در زنان شصت و پنج سال به بالا مي شود.
لُّب پيشاني مغز زناني كه تحت درمان هاي هورموني هستند به طور متوسط 2.37 سانتيمتر مربع كوچكتر از زناني است كه داروهاي هورموني مصرف نكرده اند. حجم هيپوكامپ مغز آنها همچنين 0.10 سانتيمتر مكعب از زناني كه تحت درمان هاي هورموني نبودند كمتر است. با اين حال در اين مورد اخير تفاوت بسيار قابل توجه نبوده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن،دكتر سوزان رسنيك از موسسه ملي سالخوردگي گفت نتايج تحقيق ما علت افزايش خطر ابتلا به جنون را در نزد زنان سالخورده اي كه تحت درمان هاي هورموني پس از يائسگي قرار گرفته اند مشخص مي كند.
نتايج يك تحقيق ديگر نيز نشان مي دهد كه از دست دادن بافت هاي مغزي ظاهرا با ربطي به افزايش ضايعات مغزي ندارد. تاثيرات منفي درمان هاي هورموني بر روي مغز پس از يائسگي به علت بيماري هاي عروقي نيست و علت آن تخريب سلول هاي عصبي است. 
شبكه‌خبر