صفحهٔ اصلي
گفتار
اجراي طرح سوپر جاذب درمزارع گوجه جيرفت .
جیـرفت، سومین تولید كننده‌ی گوجه‌فرنگی در كشور.استفاده از ماده معدني سوپر جاذب و نايلون مشكي نياز آب 6 هكتار از منطقه مزارع گوجه فرنگي جيرفت و كهنوج را كاهش داد.
كارشناس اين طرح آزمايشي به خبرنگار ما گفت: سوپر جاذب هنگام كشت محصول 200 برابر حجم خود آب را جذب و به مرور آزاد مي كندكه با اين عملكرد باعث ماندگاري رطوبت خاك مي شود.
رشيدي افزايش فاصله دوره هاي آبياري و مقدار توليد را از ديگر مزاياي استفاده از سوپر جاذب برشمرد.
وي گفت: با پوشاندن سطح مزرعه به جز محل رويش بوته گوجه فرنگي با نايلون مشكي علاوه بر كاهش تبخير آب و جلوگيري از رويش علف هاي هرز ، محصول زودتر مي رسد.
منطقه جيرفت و كهنوج با بيش از 16 هزار هكتار سطح زير كشت گوجه فرنگي و توليد سالانه 480 هزار تن محصول سومين توليدكننده گوجه فرنگي در كشور است.
شبكه‌خبر