صفحهٔ اصلي
گفتار
پژوهشگران كشورمان دستگاه مبارزه با آفلاتوكسين قارچ پسته را اختراع كردند .
رئيس سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات جهاد كشاورزي اعلام كرد.رئيس سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات جهاد كشاورزي اعلام كرد: پژوهشگران كشورمان دستگاه كنترل قارچ آفلاتوكسين در پسته را طراحي و اختراع كردند.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر، جهانگير پرهمت در جلسه خبري امروز با اشاره به اينكه قارچ " اسپرجيلوس " عامل اصلي قارچ افلاتوكسين در محصول پسته سال ها براي صادرات ان مشكل ايجاد كرده است ، افزود : پژوهشگران سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات جهاد كشاورزي موفق شدند با شناسايي عامل قارچ افلاتوكسين ، ‌دستگاه " اوزون ساز" را براي مقابله با ان طراحي و اختراع كنند.
وي گفت:آزمايش هاي نهايي اين دستگاه در محيط آزمايشگاهي انجام شده است و به زودي در مزرعه نيز انجام مي شود.
رئيس سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات جهاد كشاورزي افزود: دستگاه اوزون ساز ،قارچ اسپرجيلوس را تا 95 درصد از بين مي برد و با شكستن شبكه مولكولي اين قارچ اثر سم افلاتوكسين را در محصول پسته تا 75 درصد كاهش مي دهد. پرهمت ، ساخت اين دستگاه را انقلاب بزرگي در توليد و صادرات پسته دانست و ابراز اميدواري كرد با استفاده از ان توليد و صادرات پنبه ايران افزايش يابد.
شبكه‌خبر