صفحهٔ اصلي
گفتار
چگونه استخوانهاي قويتر داشته باشيم .ورزش براي ساختن و نگهداري استخوان هاي نيرومند در زندگي ضروري است و در اين راه ورزش با وزنه يكي از مفيد ترين روشهاي تقويت استخوان ها مي باشد به گزارش واحد مركزي خبر ، بر اين اساس به منظور جلوگيري از عارضه پوكي استخوان بهتر است ورزش را هرچه زودتر آغاز كنيد ، زيراكه ورزش براي ساختن و نگهداري استخوان هاي نيرومند در زندگي ضروري است.
اگرچه براي استحكام استخوانها ، تمام ورزشها تاثير يكساني ندارند. بهترين نوع ورزش براي تحريك رشد استخوان، فعاليتي است كه برتمام استخوانها اثر گذار باشد، اين فقط به معناي راه رفتن يا وارد كردن سنگيني به استخوانها نيست، بلكه هر نوع فعاليتي است كه به اسكلت بدن (بيشتر از فعاليت هاي بي تحرك هرروزه كه به آن عادت داريم) يا ماهيچه هايي كه استخوانها را احاطه كرده اند فشار وارد مي آورد.
تمامي استخوانها به هر فشاري كه به آن وارد مي شود واكنش نشان مي دهند ، به هنگاميكه استخوان احساس فشار كند يا از يك فعاليت برانگيخته شود، تمايل بيشتري به محكمتر شدن پيدا مي كند و بدن را مجبور به ساختن استخوان هاي بيشتري ميكند، كه به اين امر قانون ولف گفته مي شود.
اين مكانيزم بسيار خاصي است و فقط استخواهايي كه به آنها فشار آمده محكمتر مي شوند. براي مثال برگزاري دوي آرام موجب تقويت استخوان هاي مچ و ساق پا و حتي مفاصل رانها مي شود اما هيچ گونه تاثيري بر استخوانهاي مچ دست و يا نواحي بازوها نخواهد داشت.
همچنين تجربه نشان داده است كه بازيكنان حرفه اي تنيس داراي استخوانهاي بسيار محكمتر و ضخيم تري در بازويي كه توسط آن راكت را مي گيرند هستند تا بازوي ديگر بدنشان.
براساس قانون ولف عكس اين موضوع هم صادق است، استخوانهايي كه در طول زندگي ازآنها استفاده نشود و فشاري بر آنها وارد نشود بتدريج ضعيف تر مي شوند.
به طور مثال هنگاميكه بازو يا پاي بيماران را گچ مي گيرند و آنان بي حركت مي شوند، استخوان هاي آن نواحي به تدريج ضعيف مي شوند و پس از بهبود شروع به فعاليت و بتدريج دوباره قوي مي شوند. زيرا هنگاميكه گچ باز مي شود، از عضو گچ گرفته شده به طور طبيعي استفاده مي شود.
*براي بالابردن قدرت استخوانها بايد ورزش كرد:
بهترين ورزش براي ساختن استخوانهاي كل بدن وزنه برداري مي باشد. يك برنامه خوب وزنه برداري كه شامل قسمت فوقاني، پاييني و مركز بدن (شامل نواحي شكم، لگن و ستون فقرات) باشد تمام استخوانهاي بدن شما را محكم مي سازد.
بر خلاف ظاهر اين ورزش ، وزنه برداري بخصوص براي زنان بسيار مهم است، زيرا ورزشي كه به استخوانها فشار نمي آورد باعث استحكام يا رشد آنها نمي شود.
نكته خلاف انتظار ديگر ورزش شنا است. اين ورزش براي قلب، ناحيه تحتاني كمر و داشتن اندامي مناسب - با ماهيچه هاي قوي - بسيار مفيد است اما چون در آب دچار بي وزني مي شويم سهم چنداني در ايجاد تراكم استخوانها ندارد.
حالت ورزش شنا دقيقآ شبيه به مشكل فضانوردان در فضا است. زيرا آنان در فضا حالت بي وزني دارند و مقدار فاحشي از تراكم استخوانها و كلسيم خود را حتي با بهترين ورزشهاي طراحي شده در پرواز از دست مي دهند.
*هشدار به افرادي كه داراي پوكي استخوان هستند :
استخوانهاي شما از حد طبيعي خود ضعيف ترند و درشروع كردن هر نوع ورزشي بايد دقت كنيد. بايد از ورزشهايي كه سبب زمين خوردگي يا فشار و كشش زياد بر استخوانها، كه مي تواند موجب شكستگي آنها شود پرهيز كنيد.
بهتر است در باره انتخاب نوع ورزش با پزشك خود مشورت كرده و برنامه ورزشي خود را تحت مراقبت او صورت دهيد تا از ضعيف تر كردن استخوانها پيشگيري شود. زيرا ، برنامه هاي ورزشي متنوعي براي افزايش تعادل و جلوگيري از زمين خوردن و شكستگي استخوانها وجود دارند.
شما با راهنمايي پزشك معالج مي توانيد از برنامه هاي سلامت استخوان استفاده كنيد و با ورزش كردن آنان را قوي كنيد و اينكه هيچگاه براي ساختن استخوانها دير نيست .
واحد مركزی خبر