صفحهٔ اصلي
گفتار
اورژانس قلب در خانه
طراح اردنی به تازگی دستگاهی جدید را درست كرده است كه می تواند میزان مرگ و میر بیماران قلبی را به طرز چشمگیری كاهش دهد. سكته قلبی بیماری یا مشكلی نیست كه بتوان از كنار آن به راحتی گذر كرد. این بیماری بیشتر برای كهنسالان رخ می دهد اما مشكل هیچگاه خبر نخواهد كرد و در صورت وجود باید به سرعت اقدام شود.

پروژه "كمك قلبی" كه به دست "سحر حداد" طراح اردنی ساخته شده است می تواند  باعث شود تا بسیاری از بیماران قلبی بدون نگرانی در خانه بمانند. چرا كه بسیاری از آن ها می ترسند در خانه كسی نتواند به دادشان برسد.
در این طرح در هر خانه ای یك وسیله وجود دارد كه با متصل كردن آن به قفسه سینه بیمار سریعا تمام اطلاعات لازم را به فرد همراه می گوید. این وسیله می تواند به افراد راهنمایی های لازم را برای انجام عمل احیای درست را بدهد.

در این وسیله یك بالش مخصوص نیز قرار دارد كه باعث می شود راه تنفسی بیمار بسته نشود. این وسیله می تواند در خانه هایی كه بیماران قبلی وجود دارد مفید باشد تا همراهان بیمار تا زمان رسیدن اورژانس بتوانند بیمارشان را زنده نگه دارند.
باشگاه خبرنگاران