صفحهٔ اصلي
گفتار
نخستين جشنواره ملي خرماي ايران برگزار مي شود.
نخستين جشنواره ملي خرماي ايران از 11 تا 14 اسفند همزمان با نمايشگاه بين المللي غذاي حلال در سالن مبنا نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود .نخستين جشنواره ملي خرماي ايران از 11 تا 14 اسفند همزمان با نمايشگاه بين المللي غذاي حلال در سالن مبنا نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود .
هومن حاجي پور دبير انجمن ملي خرماي ايران در نشست خبري به اهم برنامه هاي اين جشنواره پرداخت و افزود : برگزاري نمايشگاه عكس ، نمايش فيلم ، اجراي زنده موسيقي محلي ، ارائه و عرضه انواع خرماي ايران و معرفي دست اوردها و توانمندي هاي استانها در حوزه هاي باغداري ، صنايع فرآوري و بسته بندي و تجارت خرما و فرآورده هاي مربوط است .
وي با بيان اين جشنواره در فضايي به وسعت 700 متر مربع برگزار مي شود افزود : اين جشنواره با مشاركت استان هاي خرما خيز و استان آذربايجان شرقي كه يكي از قطب هاي فناوري و تبديل خرما است برگزار مي شود .
حاجي پور با بيان اينكه اين استان ها ظرفيت هاي استاني خود را در خصوص باغباني و صنعت عرضه خرما دراين جشنواره ارائه خواهند كرد گفت: در كشور 6 استان خرما خيز وجود دارد كه اين جشنواره بستري را فراهم خواهد كرد تا استانهاي خرما خيز باهم تبادل انديشه كنند و اخرين اطلاعات و دست اوردهاي خود را با همديگر در ميان بگذارند .
وي افزود: در بحث خرما سه وزارتخانه كشاورزي ، صنايع و بازرگاني به طور مستقيم با اين محصول درگير هستندكه اين جشنواره محفلي براي همكاري و تعامل بيشتر با همديگر خواهد بود .
دبير انجمن ملي خرماي ايران به آمار توليد خرما اشاره كرد و گفت: توليد سالانه خرما يك ميليون تن است كه با توجه به خشكسالي و كمبود بارندگي و پديده ريزگرد و افات زنجيره‌اي و چروكيدگي خرما در سال گذشته اين آمار كاهش يافته است.
وي با بيان اينكه سالانه 300 تا 350 هزار تن از خرما به مصرف داخلي مي رسد گفت : 200 تا 250 هزار تن در صنايع تبديلي و كمتر از 10 درصد به طور نامطلوبي صادر و بقيه در چرخه توليد گم مي‌شود.
حاجي پور گفت : اغلب صادرات ما به صورت فله اي و بسيار نامناسب در بازارهاي جهاني صورت مي گيرد و به همين دليل رقبا از ما پيشي گرفته اند كه بايد تلاش كنيم جايگاه واقعي خود را به دست آوريم و حفظ كنيم .
وي با بيان اينكه دراين جشنواره نوعي فرهنگ سازي مصرف و صادرات نيز صورت مي گيرد افزود : اكنون خرماي كشورمان زير قيمت هاي جهاني صادر مي شود .
حاجي پور همچنين به صندوق توسعه صادرات خرما اشاره كرد و گفت: اين صندوق شركتي خصوصي است و براساس آخرين جلسه اي كه در ستاد عالي خرما با حضور غضنفري برگزار شد مذاكراتي صورت گرفت تا اين صندوق تحت پوشش انجمن ملي خرما درايد و تبديل به يد واحد شود .
واحد مركزی خبر