صفحهٔ اصلي
گفتار
افتتاح نخستين مركز حركت درماني شرق كشور در مشهد.نخستین مركز حركت درمانی شرق كشور امروز در مشهد گشایش یافت. رییس هیات پزشكی ورزشی خراسان رضوی به خبرنگار ما گفت: این مركز به 9 دستگاه پیشرفته دیجیتالی حركت درمانی و توانبخشی ورزشی مجهز است. 
دكتر علی امین الشریعه نجفی افزود: از جمله مهمترین دستگاه های این مركز ، یك دستگاه "ایزو كنتیك" به مساحت 10 متر مربع برای بازتوانی ورزشكاران بعد از آسیب های ورزشی و عمل های جراحی و یك دستگاه "شاك ویو" به مساحت حدود هشت مترمربع برای درمان خار پاشنه و دردهای تاندونی است. به گفته او در این مركز استخری ایجاد شده تا ورزشكاران بتوانند زیر نظر پزشكان متخصص ، آب درمانی كنند . امین الشریعه نجفی ادامه داد: این مركز در زمینی به مساحت 350 متر مربع و با هزینه 250 میلیون تومانی هیات پزشكی ورزشی خراسان رضوی و بخش خصوصی ساخته شد .

نخستین مركز حركت درمانی شرق كشور به ورزشكاران مصدوم پنج استان سیستان و بلوچستان ، سمنان ، خراسان رضوی، جنوبی و شمالی خدمات رسانی می كند.
واحد مركزی خبر